Terug

Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

De zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland, waaronder het UNC-ZH, hebben samen gewerkt aan een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. Op welke thema’s zien we kennishiaten? Op welke onderwerpen is nieuwe kennis nodig om de langdurige ouderenzorg te verbeteren?

De Kennisagenda Langdurige zorg is een dynamisch document. In deze eerste versie zijn twaalf thema’s uitgewerkt. Twee keer per jaar volgt er een update met een nieuw thema toe of nieuwe ontwikkelingen waardoor aanpassingen nodig zijn op een thema. De meest recente versie is telkens te vinden op de websites van de zes academische netwerken ouderenzorg in Nederland.

Hier staat de eerste en nu laatste versie. De eerste update zal in juni 2023 verschijnen.

Bekijk hier de laatste versie van de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg.