Over het UNC-ZH

Het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (UNC-ZH) is een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en twaalf zorginstellingen in Zuid-Holland. Het UNC-ZH heeft tot doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.

Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. Het gezamenlijk uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek heeft als doel om de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke cliënten te verbeteren, de kwaliteit van zorg te verbeteren en een brug te creëren tussen intra- en extramurale zorg.

Kennisoverdracht en uitwisseling expertise

Daarnaast richt het UNC-ZH zich op kennisoverdracht en uitwisseling van expertise tussen de leden van het netwerk, alsook op kennisoverdracht gericht op de uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek dat in netwerkverband heeft plaatsgevonden.

Drie thema's van onderzoek staan centraal in het netwerk:

  • Geriatrische revalidatie
  • Kwaliteit van leven bij dementie
  • Palliatieve zorg bij dementie

Ons netwerk

Ons netwerk bestaat uit het LUMC en twaalf aangesloten zorginstellingen in Zuid-Holland. Hieronder vindt u de deelnemende organisaties, de contactpersonen en leden van de wetenschappelijke onderzoekscommissies.

Coördinatie netwerk

De coördinatie van het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland is in handen van een stuurgroep. De stuurgroep wordt gevormd door:

  • de hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde van het LUMC
  • de coördinatoren binnen het LUMC

Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC)

Elke deelnemende organisatie aan het UNC-ZH-netwerk heeft een wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC). De WOC is een multidisciplinair samengestelde commissie. De WOC-leden zetten zich in voor het wetenschappelijk onderzoek binnen hun instelling en kennisuitwisseling in het netwerk.

Bekijk het overzicht van de contactpersonen en woc-leden tijdelijk in dit document. Op onze vernieuwde website komen deze uiteraard weer op een eigen pagina.

Linking pins

Linking pins zijn medewerkers uit de lidorganisaties van het UNC-ZH die de verbinding leggen tussen het netwerk, het onderzoek en de praktijk. Wat speelt er in een organisatie op het gebied van onderzoek? Wat zijn interessante vragen om verder te onderzoeken? Dit zijn voorbeelden van vragen die de linking pins in de gaten houden.

Annemarie de Brabander - Onderzoeker en onderzoekscoördinator beweging: Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg
Topaz

Linda Jukema-Moes
Laurens

Mari Groenendaal - Lecturer Practitioner
Woonzorgcentra Haaglanden

Arjan Lansbergen - Geriatrisch fysiotherapeut
Argos Zorggroep

Eva Lodewijks - Diëtist
Florence

Christa Nanninga - Fysiotherapeut
Zonnehuisgroep Vlaardingen

Herbert van der Sande - Specialist Ouderengeneeskunde
Aafje

Rosalie Hendriks - Praktijkonderzoeker
Pieter van Foreest

Joeke van Santen - Beleidsadviseur Onderzoek & Ontwikkeling
Saffier

Anique Landré - Fysiotherapeut
HWW

Samenwerkingen

Samenwerkingsverband tussen de 6 universitaire ouderenzorgnetwerken in Nederland

Samenwerkende Hogescholen

Deelnemende zorginstellingen

Ons netwerk bestaat uit het LUMC en twaalf aangesloten zorginstellingen in Zuid-Holland. Hieronder vindt u de deelnemende organisaties, de contactpersonen en leden van de wetenschappelijke onderzoekscommissies.