Bibliotheek

Bosma MS, Caljouw MAA, Achterberg WP & Nijboer TCW. (2019). Visuospatieel neglect in de geriatrische revalidatie; het belang van vroegtijdige diagnostiek. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. 2019 feb;No.1.39-47