Samenwerkingen

Een netwerk draait om samenwerking, niet alleen in het netwerk zelf. Naar buiten zijn we een betrouwbare kennispartner in constructieve samenwerkingen om samen kennis te maken, delen en toe te passen.

Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO)

Net als het UNC-ZH zijn er nog vijf academische netwerken ouderenzorg in Nederland. We hebben nauwe samenwerking en afstemming met deze netwerken. Op verschillende projecten werken we samen, zoals het RELOCARE project. Ook is gezamenlijk gewerkt aan de Kennisagenda Langdurige Zorg. Op verschillende thema’s hebben de betreffende coördinatoren regelmatig overleg, zo ook de hoogleraren in de netwerken. Ieder netwerk heeft eigen aandachtsgebieden, waarin sommige elkaar overstijgend aanvullen.

AWO-L (Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg)
Tranzo (Universiteit van Tilburg)
UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen)
• UNC-ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland)
UNO-UMCG (Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG)
UNO-Amsterdam (Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC)

Samenwerkingspartners UNC-ZH

De samenwerking met onze huidige samenwerkingspartners lopen uiteen van intensief samen optrekken in de ontwikkeling en verspreiding van kennis alsook het gebruiken van elkaars netwerk om dit doel te realiseren. Samenwerking vindt regionaal, landelijk en internationaal plaats. Samenwerking zoeken met nieuwe partners is een continu proces. In dit overzicht wordt inzicht gegeven van onze huidige samenwerkingspartners.

Regionale samenwerking

Het UNC-ZH werkt samen met:
• LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde, Leiden
• Transmuralis, Leiden
• Stichting Topcare, Leiden
• Boerhaave Nascholing, Leiden
• Ouderenberaad Zorg en Welzijn Regio Zuid-Holland Noord
• Propallia, Leiden
• Transmurale zorg Den Haag en omstreken
• Hogescholen en de ROC’s in Zuid-Holland (oa Vitale Delta)
• Expertise Centrum Dementie, Leiden
• Expertise Centrum Palliatieve Zorg, Leiden
• Programma Academische Verpleegkunde LUMC, Leiden
• Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, Topaz, Leiden

Landelijke samenwerking

Het UNC-ZH werkt samen met:
• Actiz
• Vilans
• Verenso
• V&VN
• Paramedisch Instituut
• Studio GRZ

Internationale samenwerkingen

• Nottingham University, United Kingdom (Dr. Adam Gordon)
• Universiteit van Bergen, Noorwegen (Prof.dr. Bettina Husebø)
• European Association for Palliative Care (EAPC) (Dr.ir. Jenny van der Steen)
• European Geriatric Medicine Society (EUGMS) (Prof.dr Wilco Achterberg)