Leren & Ontwikkelen

De slogan van ons netwerk luidt 'Samen kennis maken, delen, en toepassen'. Het kennis maken, oftewel onderzoek doen, is onze kernactiviteit. Het is daarbij ook heel belangrijk dat de nieuwe kennis de praktijk ook bereikt. Dit ondersteunen wij bijvoorbeeld door het bieden van toepassingen voor de beroepspraktijk en verschillende vormen van onderwijs.

Alleen zo kunnen we samen daadwerkelijk de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven verbeteren. De samenhang tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs om innovatie te bevorderen is in onderstaande figuur weergegeven. Lees op deze pagina meer over onze activiteiten op deze drie pijlers.

Kennis delen met de beroepspraktijk
Ontwikkelingen in het zorglandschap vragen continu om (bij)scholing van (aankomende) zorgmedewerkers. De complexiteit van de zorg zelf neemt toe, maar ook die van de zorg in relatie tot lichamelijke belastbaarheid. Daarnaast is er nog de arbeidsmarktproblematiek door het tekort aan zorgpersoneel. Deze ontwikkelingen beïnvloeden de dienstverlening in zorginstellingen. Onderwijsvormen voor zorgmedewerkers moeten aansluiten op deze veranderingen.

Om kennis te delen met de beroepspraktijk ontwikkelen we verschillende kennisproducten. Al voordat een onderzoek start, denkt ons team na over welke nieuwe kennis het onderzoek naar verwachting zal opleveren, wie er van die kennis op de hoogte moet worden gesteld, en wat de beste manier is om dat te doen. E-learnings voor medewerkers, train-de-trainer cursussen, factsheets, infographics, animaties en andere kennisproducten die al zijn ontwikkeld zijn te vinden in onze bibliotheek. Je kunt ze daar bijvoorbeeld selecteren op onderzoek, aandachtsgebied of type product. Daarnaast organiseren wij regelmatig bijeenkomsten en webinars om nieuwe kennis te delen. Zie hiervoor onze agenda.

Met onderwijsinstellingen
De student van nu is de behandelaar en verzorgende van de toekomst. Daarom delen we ook nieuwe kennis met het onderwijs. We werken daarin graag samen met onderwijsinstellingen, zowel mbo, hbo als universiteit. Denk daarbij aan onderzoeksstages, onderwijslessen of werkbezoeken. Voorbeelden van samenwerkingen staan op de pagina Samenwerkingen.

Onze samenwerking met onderwijsinstellingen breiden wij graag continu uit. Heb je goede ideeën voor het verbinden van onderzoek en onderwijs? Of ben je verbonden aan een zorginstelling en/of (zorg)opleiding en nieuwsgierig naar hoe jij onderzoek in kan zetten in het onderwijs? Daarover kan je contact opnemen via het e-mail adres hieronder.

Lees meer over voorbeelden samenwerkingen met instellingen en studenten op de pagina Projecten onderwijs.

Contact:
Coördinator Onderwijs: Lisa van Tol
E-mail: L.S.van_Tol@lumc.nl

Kennis toepassen
Als netwerk hebben wij als kernactiviteit het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, kennis ontwikkelen – het kennis maken in onze slogan. Voor het toepassen van deze ontwikkelde kennis binnen organisaties met een eigen kennisinfrastructuur en werkprocessen, bieden wij handvatten voor de praktijk. Hierbij hebbende linking pins een belangrijke ondersteunende rol. Tijdens interactieve bijeenkomsten binnen het UNC-ZH vergroten zij continu hun kennis over implementatie: waarom willen wij iets implementeren, wat is hiervoor nodig, wie zijn onmisbare personen bij een implementatieproject in de organisatie? Als verbindinger tussen wetenschap en praktijk hebben zij zicht op welke collega’s zij kunnen activeren en motiveren, of welke paden zij hiervoor moeten doorlopen. Zij zijn zelf niet eindverantwoordelijk voor de implementatie van onderzoeksresultaten, maar kunnen fungeren als aanjager of contactpersoon.

Contact
Coördinator Implementatie: Arno Doornebosch
E-mail: a.j.doornebosch@lumc.nl