UNC-ZH Stimuleringssubsidie

Welke onderzoeksvragen leven er in de praktijk? Met de UNC-ZH Stimuleringssubsidie stimuleren we onderzoeksvragen uit de ouderenzorg. Vanuit het LUMC begeleiden we de onderzoeken. De inzendingen komen van ouderenzorgorganisaties uit ons netwerk.

Stimuleringssubsidie 2024

De inschrijving voor het UNC-ZH Stimuleringssubsidie 2024 is gesloten. Op ons symposium op 15 maart maken we de winnaar van €10.000 voor het onderzoek en de onderzoeksbegeleiding bekend!


De winnaars van de afgelopen jaren

2023
Titel: Het effect van consistentie-aanpassing(en) van voeding en dranken bij personen met dementie en dysfagie op kwaliteit van leven.
Wie: Christine Koevoets
Organisatie: Topaz
Onderwerp: Optimaliseren van kwaliteit van leven bij bewoners met dementie en dysfasie

Christine Koevoets onderzoekt hoe mensen met dementie en problemen bij het slikken hebben (dysfagie) hun kwaliteit van leven ervaren, vooral als ze alleen zachte maaltijden en dikke dranken kunnen eten en drinken.

2020
Titel: ‘De een zwijgt, de ander luistert’.
Wie: Brenda Neesen
Organisatie: Laurens
Onderwerp: Een pad naar het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de Geriatrische Revalidatie.

Brenda Neesen doet onderzoek naar het bevorderen van open gesprekken over seksualiteit en intimiteit in de context van geriatrische revalidatiezorg.

2019
Titel: Ervaringen en behoeften van zorgmedewerkers bij het herkennen en begeleiden van kauw- en slikproblemen bij mensen met dementie.
Wie: Charlotte Landers
Organisatie: Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp: Kauw- en slikproblemen bij dementie.
Onderzoek: Omgaan met kauw- en slikproblemen bij mensen met dementie

Charlotte Landers onderzoekt welke belemmerende en bevorderende factoren zorgmedewerkers ervaren bij het herkennen van slikproblemen bij mensen met dementie.

2018
Titel: Revalidatie voor de mantelzorger na een CVA.
Wie: Mariska Vielvoye
Organisatie: Zonnehuisgroep Vlaardingen
Onderwerp: Zorg voor mantelzorgers.
Onderzoek: Informal Caregiver Stroke Program in Geriatric Rehabilitation of Stroke Patients: A Qualitative Study

Mariska Vielvoye onderzoekt of het betrekken van familieleden bij de revalidatie van patiënten na een CVA in een revalidatiecentrum kan helpen om zowel de familieleden beter te ondersteunen als de patiënten sneller naar huis te laten gaan.

2017
Dit jaar kwamen twee onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor de UNC-ZH Stimuleringssubsidie.

Titel: Behoud van autonomie en kwaliteit van leven met een lerend vermogen programma.
Wie: Manja Trouw & Mari Groenendaal
Organisatie: Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp: Autonomie bij dementie
Onderzoek: Betekenisvolle activiteiten bij transitie

Het onderzoek van Manja Trouw & Mari Groenendaal richtte zich op het behoud van zinvolle activiteiten, met een specifieke focus op de overgang van thuis naar een verpleeghuis. Het doel is om te onderzoeken hoe waardevolle activiteiten behouden kunnen worden wanneer mensen verhuizen naar een verpleeghuis.

Titel: Vitale Tuin.
Wie: Melanie van der Velde
Organisatie: Pieter van Foreest
Onderwerp: Invloed buitenomgeving op KvL bij dementie
Onderzoek: Vitale Tuin

Melanie van der Velde onderzocht het effect van buiten-zijn op onbegrepen gedrag bij mensen met dementie.

2016
Titel: Ontbijtproject: Een goede start van de dag.
Wie: Guy Kolman & Eva van der Ploeg
Organisatie: Argos Zorggroep

Het ontbijtproject heeft als doel om meer structuur en rust te brengen in het leven van bewoners, wat kan helpen om onbegrepen gedrag te verminderen. Daarnaast wil het project ervoor zorgen dat bewoners beter gaan eten, minder vaak vallen en hun medicijnen correct innemen, wat hun algehele levenskwaliteit verbetert.

Guy Kolman en Eva van der Ploeg onderzochten met behulp van de wetenschappelijke observatiemethode genaamd Dementia Care Mapping, hoe effectief het ontbijtproject is.