UNC-ZH Stimuleringssubsidie

Welke onderzoeksvragen leven er in de praktijk? Met de UNC-ZH Stimuleringssubsidie stimuleren we onderzoeksvragen uit de ouderenzorg. Vanuit het LUMC begeleiden we de onderzoeken. De inzendingen komen van ouderenzorgorganisaties uit ons netwerk.

Hieronder zijn de winnaars van de afgelopen jaren en de tot stand gekomen onderzoeken terug te vinden

2023
Titel Het effect van consistentie-aanpassing(en) van voeding en dranken bij personen met dementie en dysfagie op kwaliteit van leven
Wie Christine Koevoets
Organisatie Topaz
Onderwerp Optimaliseren van kwaliteit van leven bij bewoners met dementie en dysfasie


2020
Titel ‘De een zwijgt, de ander luistert’
Wie Brenda Neesen
Organisatie Laurens
Onderwerp Een pad naar het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit in de Geriatrische Revalidatie.


2019
Titel Ervaringen en behoeften van zorgmedewerkers bij het herkennen en begeleiden van kauw- en slikproblemen bij mensen met dementie.
Wie Charlotte Landers & Josephine Jansen
Organisatie Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp Kauw- en slikproblemen bij dementie.


2018
Titel Revalidatie voor de mantelzorger na een CVA
Wie Mariska Vielvoye
Organisatie Zonnehuisgroep Vlaardingen
Onderwerp Zorg voor mantelzorgers.


2017
Dit jaar kwamen twee onderzoeksvoorstellen in aanmerking voor de UNC-ZH Stimuleringssubsidie.

Titel Behoud van autonomie en kwaliteit van leven met een lerend vermogen programma
Wie Manja Trouw & Mari Groenendaal
Organisatie Woonzorgcentra Haaglanden
Onderwerp Autonomie bij dementie
Onderzoek Betekenisvolle activiteiten bij transitie

Titel Vitale Tuin
Wie Melanie van der Velde
Organisatie Pieter van Foreest
Onderwerp Invloed buitenomgeving op KvL bij dementie
Onderzoek Vitale Tuin


2016
Titel Ontbijtproject: Een goede start van de dag
Wie Guy Kolman & Eva van der Ploeg
Organisatie Argos Zorggroep