Academische verpleegkunde

Een sterke academische profilering van verpleegkundigen in de langdurige zorg bevordert de kwaliteit van de zorg én versterkt de hele beroepsgroep. Als netwerk hebben we een platform Academische Verpleegkunde. Hier ontmoeten verpleegkundigen elkaar en is er ruimte voor samenwerking aan verpleegkundige professionalisering en academisering.

Complexe zorgvragen

Er liggen vele uitdagingen voor een goede ouderenzorg. Het aantal kwetsbare mensen met complexe zorgvragen neemt in de komende jaren sterk toe. Maar ook de wensen en voorkeuren van mensen die zorg nodig hebben, verandert. Zij moeten de ruimte krijgen om oud te worden op de wijze die past bij hun wensen en voorkeuren. De inrichting van de zorg (o.a. langer thuis wonen) en de veranderende rol van de zorgprofessional vraagt om een andere organisatie van de zorg aan ouderen, die zorg nodig hebben en ‘goed’ willen leven met de beperkingen die er zijn.

Voor wie?

Het platform Academische Verpleegkunde van het UNC-ZH is voor alle verpleegkundigen werkzaam bij lidorganisaties van het netwerk, of je nu student verpleegkunde bent, verpleegkundige of verpleegkundig specialist.

Bijeenkomsten

Het platform is gestart in 2021. Er hebben verschillende (online) bijeenkomsten plaatsgevonden; laagdrempelig, informatief en interactief. Vanuit deze bijeenkomsten kwam naar voren dat verpleegkundigen graag samen komen en samen optrekken om hun vak te professionaliseren. Met dit platform bieden wij deze mogelijkheid voor de verpleegkundigen in het netwerk. Komende bijeenkomsten worden aangekondigd via onze website, social media en nieuwsbrief (meld je hier aan voor de nieuwsbrief).

Samenwerking binnen LUMC

Binnen het LUMC werken we nauw samen met het programma Academische Verpleegkunde. Dit programma staat voor het verder academiseren, inspireren en verbinden van de verpleegkundige beroepsgroep in het LUMC en de regio. Verpleegkundigen van de lidorganisaties van het UNC-ZH zijn van harte welkom bij de activiteiten van dit LUMC-programma. (https://academischeverpleegkundelumc.nl/)