Over het UNC-ZH

Verbinding tussen wetenschap en praktijk: onderzoek in én met de ouderenzorg, voor goede ouderenzorg. Als academisch netwerk zetten wij ons samen in voor (wetenschappelijk) onderzoek om de ouderenzorg te verbeteren. Verbindend, toegankelijk en stimulerend in kennisontwikkeling en kennisdeling.

Missie en visie

Het UNC-ZH wil met onderzoek wetenschappelijke kennis ontwikkelen waarmee kwetsbare ouderen, naasten en zorgverleners in staat worden gesteld om keuzes te maken over de inrichting van goede en persoonsgerichte zorg thuis en binnen zorgorganisaties.

Herstel en welbevinden

Binnen het UNC-ZH werken we met vijf aandachtsgebieden. De speerpunten ‘herstel’ en ‘welbevinden’ zijn overkoepelend: alle onderzoeken relateren aan een of beide speerpunten. De vijf aandachtsgebieden zijn:

Interventies

Organisatie van zorg

Participatie

Passende (medische) zorg

Technologie

Op de pagina Onderzoek lees je meer over deze speerpunten en aandachtsgebieden.