Participatie

In het aandachtsgebied ‘Participatie’ richt het onderzoek zich op betrokkenheid van zowel ouderen zelf als hun naasten en familie. Een goede samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers, ouderen en naasten is van essentieel belang voor een goede kwaliteit van leven van de oudere en zijn naasten.

Betrokkenheid van ouderen en zijn naasten kan de kwaliteit van ons onderzoek verbeteren door betere aansluiting bij hun ervaringskennis, ideeën, behoeften en prioriteiten. Een goede vormgeving van deze betrokkenheid is daarbij van groot belang.