Ons netwerk

In ons netwerk werken we vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met 11 ouderenzorgorganisaties in Zuid-Holland. Samen werken we aan kennisontwikkeling om de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Vanuit het LUMC vindt de wetenschappelijke coördinatie van het netwerk plaats. Samen met de lidorganisaties streven we ernaar een laagdrempelig en slagvaardig netwerk te zijn en te blijven. Korte lijnen en structurele contactmomenten zijn hierbij van belang. In de overlegmomenten met linking pins, voorzitters Wetenschappelijke onderzoekscommissie (WOC), thema-experts en bestuurders staat uitwisseling van kennis en ervaring centraal, met een gezamenlijke visie: de beste en goede zorg voor kwetsbare ouderen.

De dagelijkse leiding is in handen van het dagelijks bestuur. Hierin zitten de voorzitter en vice-voorzitter vanuit het LUMC en twee bestuurders van lidorganisaties.

Op deze pagina maak je kennis met het LUMC-team, de linking pins en de WOC-voorzitters. Zij houden zich in hun praktijk dagelijks bezig met onderzoek(sresultaten), kennis delen en implementeren.

Team LUMC

Prof. dr. Wilco (W.P.) Achterberg

Voorzitter - Hoogleraar Institutionele zorg en Ouderengeneeskunde

Dr. Monique (M.A.A.) Caljouw

Vicevoorzitter - Assistant professor

Arno (J.) Doornebosch

Coördinator GR, promovendus

Eveline (E.J.K.) Korving

Coördinator Kennis & Communicatie

Carmen (C.) Kraijenoord-de Haas

Secretaresse

Dr. ir. Miriam (M.L.) Haaksma

Wetenschappelijk coördinator, assistant professor Expertise: Epidemioloog, dementie, spoedzorg, predictie, longitudinaal modelleren

Lisa (L.S.) van Tol

Onderzoeker, coördinator onderwijs Expertise: COVID-19

Dr. Hanneke (H.J.A.) Smaling

Wetenschappelijk coördinator, assistant professor Expertise: Kwaliteit van leven en sterven, eHealth / technologie, onbegrepen gedrag

Dr. Leonoor (E.F.) van Dam van Isselt

Specialist Ouderengeneeskunde Expertise: Geriatrische revalidatie, eHealth, technologie, COPD, heupfracturen, ambulante GR.

Dr. Margot (M.W.M.) de Waal

Senior onderzoeker

Dr. Maartje (M.S.) Klapwijk

Senior onderzoeker, specialist Ouderengeneeskunde Expertise: Kwaliteit van leven en sterven bij mensen met dementie

Juliette (J.H.) van der Zwart

Kennis en communicatiemedewerker

Verbinding

Linking pins zijn de verbindingspersonen tussen de praktijk (de lidorganisaties) en de wetenschap (het LUMC). Zij leggen contacten met hun collega’s en de onderzoekers om zo het onderzoeksklimaat te stimuleren.

WOC-voorzitters

-

Christa Nanninga

Fysiotherapeut - linking pin

​Gerda Lycklama à Nijeholt

Locatiemanager

​Els Oosthoek

Manager Organisatie en Ontwikkeling

​Jelma Tazelaar

Medisch manager

Rosalie Hendriks

Onderzoeker

Maarten van de Kuilen

Manager Kwaliteit en opleiden

Jet van Esch

Specialist Ouderengeneeskunde

Gideon van Dijk

adviseur stafbureau kwaliteit

Arjan Lansbergen

Master geriatrie fysiotherapeut

Alice van Leur

Voorzitter ActiVind

Marco van Duuren

Programmamanager Behandeling