Interventies

Binnen het UNC-ZH werken we met vijf aandachtsgebieden. De speerpunten ‘herstel’ en ‘welbevinden’ zijn overkoepelend: alle onderzoeken relateren aan een of beide speerpunten. Herstel is letterlijk genezing en terugkeer naar een vroegere, betere toestand. Hierbij draait het om het verbeteren van functioneren, verminderen van beperkingen en vergroten van participatie die het gevolg zijn van een onderliggende stoornis of ziekte.

Welbevinden gaat om de mate waarin iemand tevreden, comfortabel, gezond of gelukkig is met zijn leven. De eigen lichamelijke en psychosociale gezondheid en de omstandigheden waarin iemand leeft zijn bepalend voor de mate van welbevinden.