Interventies

Een interventie is een theoretisch en praktisch weldoordachte, systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico's en problemen om functioneren en kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen (of een individu) te verbeteren. In het aandachtsgebied 'Interventies' zijn interventies bijvoorbeeld gericht op gedrag, maar ook op dagelijkse operationele activiteiten of zij maken onderdeel uit van een verandertraject gericht op ouderen, naasten en medewerkers.