Interventies

Een interventie is een theoretisch en praktisch weldoordachte, systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico's en problemen om functioneren en kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen (of een individu) te verbeteren. In het aandachtsgebied 'Interventies' zijn interventies bijvoorbeeld gericht op gedrag, maar ook op dagelijkse operationele activiteiten of zij maken onderdeel uit van een verandertraject gericht op ouderen, naasten en medewerkers.

Afgeronde onderzoeken

FIT-HIP

Herstel

Onderzoek naar de effectiviteit, haalbaarheid en kosten van een interventieprogramma om valangst te verminderen en naar het bevorderen van het herstel van heupfractuurpatiënten in de GRZ.

Lees verder

Namaste Familieprogramma

Welbevinden

Het Namaste Familieprogramma richt zich op het vergroten van de levenskwaliteit van verpleeghuisbewoners met dementie en hun naasten. Betekenisvol contact hebben staat centraal. Zorgmedewerkers verzorgen het programma samen met vrijwilligers en naasten.

Lees verder

STA OP!-studie

Welbevinden

STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas! Om zo onbegrepen gedrag en pijn bij ouderen met een (gevorderde) dementie te verminderen.

Lees verder

Q-PID: Kwaliteit van leven en paracetamol bij gevorderde dementie

Welbevinden

Een Nederlandse studie waarin het effect van paracetamol op kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, zorgafhankelijkheid, neuropsychiatrische symptomen en pijn wordt onderzocht bij mensen met gevorderde dementie wonend in een verpleeghuis.

Lees verder

Cafeïne bij probleemgedrag bij mensen met dementie

Welbevinden

Meer dan 80% van de mensen met dementie maakt ergens in het ziekteproces een periode met een of meer vormen van probleemgedrag door. De effecten van cafeïne op gedrag bij mensen met dementie zijn tot op heden weinig onderzocht.

Lees verder

Vit D-UVB-studie

Welbevinden

Wat is het effect van UVB-bestraling, in vergelijking met het oraal toedienen van vitamine D-suppletie, op het welbevinden van psychogeriatrische verpleeghuisbewoners in Nederland?

Lees verder

De CRANBERRY studie

Herstel Welbevinden

Een onderzoek naar de effecten en kosten van het gebruik van cranberrycapsules ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners.

Lees verder