Linking pins

Binnen het UNC-ZH werken sinds begin 2019 medewerkers vanuit de deelnemende organisaties als linking pins. De rol van linking pin is die van praktijkverbinder met de wetenschap. Zij kunnen schakelen tussen verschillende niveaus, zoals bestuur, management, zorgprofessionals en coördinatoren van het UNC-ZH. Daarnaast begrijpen zij de taal van het wetenschappelijk onderzoek. De rol van een linking pin wordt door personen met verschillende achtergronden binnen het UNC-ZH ingevuld. Deze varieert van zorgprofessionals tot beleidsmakers. Maar, bovenal zijn het proactieve netwerkers die gemiddeld één dag per week voor het UNC-ZH werken om kennis uit te wisselen tussen de verschillende organisaties en deze te verspreiden binnen hun eigen organisatie.

Ontmoet de linking pins

Mari Groenendaal

Promovenda, lecturer practitioner LUMC, UNC-ZH, WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Als linking pin bij WoonZorgcentra heb ik veel collega’s die samen met mij dagelijks bezig zijn met het toepassen van onderzoek in de dagelijkse praktijk. Ik vind het een uitdaging om onderzoek te vertalen naar onderwijs, dit doen we onder andere door samen te werken met het lectoraat Urban Ageing van de Haagse Hogeschool. En ik doe zelf promotieonderzoek bij het UNC-ZH, daardoor ben ik ook veel te vinden op het LUMC.

Dr. Rosalie Hendriks

Praktijkonderzoeker Pieter van Foreest In mijn rol als linking pin kan ik een heel mooie brug slaan tussen onderzoek en praktijk. Ik zie het als mijn taak om deze verbinding verder te verstevigen. Om kennis uit het netwerk naar binnen te halen en kennis en ervaring die er in de organisatie is ook naar buiten te brengen. Werken op het snijvlak onderzoek en praktijk vind ik enorm inspirerend.

Linda Jukema-Moes

Beleidsmedewerker Projectleider Laurens Als linking pin wil ik het onderzoeksklimaat stimuleren binnen Laurens. Dit doe ik door nauw samen te werken met de WOC en de Professionele Adviesraad (PAR). Maar ook met medewerkers van welzijn, zorg en behandeling. We stimuleren en faciliteren medewerkers om hun professioneel nieuwsgierigheid te vertalen naar actie en daarmee bij te dragen aan kennis over de ouderenzorg.

Anique Landré

Fysiotherapeute, WOC-lid, deelnemer UNC-ZH-themagroep GR, student master Vitality & Ageing HWW zorg Samen met de onderzoekscommissie werk ik aan de communicatielijnen binnen HWW zorg. Zodat alle medewerkers weten dat ze onderdeel zijn van het UNC-ZH en welke voordelen daarbij horen. We willen laagdrempelig onderzoeksvragen ophalen en opgedane kennis delen binnen HWW zorg.

Arjan Lansbergen

Fysiotherapeut Argos Zorggroep Ik zet me als linking pin in voor kennisuitwisseling binnen het netwerk en binnen mijn eigen organisatie. Mijn drijfveer is het verbeteren van zorg en behandeling voor kwetsbare ouderen door middel van nieuwe inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in hoe je op de beste manier een onderzoekscultuur kan organiseren binnen een organisatie.

Dr. Christa Nanninga

Fysiotherapeut Zonnehuisgroep Vlaardingen Ik houd mij al linking pin bezig met het ophalen van kennisvragen uit de praktijk. Daarnaast deel ik kennis die voortkomt uit onderzoeken en faciliteer ik in het implementeren van deze kennis in de praktijk. Hiermee probeer ik onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Christa van der Sman

Geestelijk verzorger Marente Als linking pin wil ik de verbindende schakel zijn tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de praktijk. Ik wil de kennis en inzichten van onderzoek doorgeven aan mijn collega’s op de werkvloer, om zo samen nog betere zorg te kunnen leveren aan onze bewoners.

Esmé Zandbergen

Kwaliteitsverpleegkundige ActiVite Als linking pin ben ik de verbindende factor tussen de organisatie en het UNCZH. Vanuit mijn functie heb ik de mogelijkheid om een breed netwerk op te bouwen binnen de organisatie. Vanuit onze WOC zorgen we er voor dat kennis gedeeld wordt binnen de organisatie. Daarnaast vind ik het belangrijk om juist ook praktijkvragen op te halen vanuit de praktijk, dit willen we in de toekomst meer gaan doen.

Christine (C.C.) Koevoets

Logopedist Topaz, UNC-ZH Als Linking Pin ben ik de verbindende factor tussen onderzoek en praktijk. Binnen Topaz wil ik onderzoek meer bekendheid geven en vragen ophalen binnen alle lagen die werkzaam zijn in de zorg. Een onderzoekscultuur creëren. Ik wil mensen stimuleren tot het doen van onderzoek, informeren over onderzoeken en meedenken in de implementatie van onderzoeksresultaten. Onderzoek zorgt ervoor dat we in de zorg in beweging blijven en de beste zorg kunnen blijven leveren. Iets wat ik heel tof en belangrijk vind.