Onderzoek

Binnen het UNC-ZH werken we met vijf aandachtsgebieden. De speerpunten ‘herstel’ en ‘welbevinden’ zijn overkoepelend: alle onderzoeken relateren aan een of beide speerpunten. Herstel is letterlijk genezing en terugkeer naar een vroegere, betere toestand. Hierbij draait het om het verbeteren van functioneren, verminderen van beperkingen en vergroten van participatie die het gevolg zijn van een onderliggende stoornis of ziekte.

Welbevinden gaat om de mate waarin iemand tevreden, comfortabel, gezond of gelukkig is met zijn leven. De eigen lichamelijke en psychosociale gezondheid en de omstandigheden waarin iemand leeft zijn bepalend voor de mate van welbevinden.

Onze aandachtsgebieden

Interventies

Een interventie is een theoretisch en praktisch weldoordachte, systematische aanpak voor preventie, ondersteuning en hulp bij specifieke risico's en problemen om functioneren en kwaliteit van leven van een groep kwetsbare ouderen (of een individu) te verbeteren. In het aandachtsgebied ‘Interventies’ zijn interventies bijvoorbeeld gericht op gedrag, maar ook op dagelijkse operationele activiteiten of zij maken onderdeel uit van een verandertraject gericht op ouderen, naasten en medewerkers.

Bekijk onderzoeken

Organisatie van zorg

Het aandachtsgebied ‘Organisatie van zorg’ richt zich op het verbeteren en bevorderen van de kwaliteit van zorg aan ouderen. Het beschrijft vanuit het perspectief van de oudere (vraaggericht) de organisatie van de behandeling, begeleiding en zorg voor kwetsbare ouderen en diens naasten. Uitgangspunt hierbij is het bieden van kwalitatief goede integrale zorg op basis van interdisciplinaire samenwerking.

Bekijk onderzoeken

Participatie

In het aandachtsgebied ‘Participatie’ richt het onderzoek zich op betrokkenheid van zowel ouderen zelf als hun naasten en familie. Een goede samenwerking tussen zorgverleners, onderzoekers, ouderen en naasten is van essentieel belang voor een goede kwaliteit van leven van de oudere en zijn naasten. Betrokkenheid van ouderen en zijn naasten kan de kwaliteit van ons onderzoek verbeteren door betere aansluiting bij hun ervaringskennis, ideeën, behoeften en prioriteiten. Een goede vormgeving van deze betrokkenheid is daarbij van groot belang.

Bekijk onderzoeken

Passende (medische) zorg

Onderzoek binnen het aandachtsgebied ‘Passende (medische) zorg’ levert wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan evidence based medicine (EBM) en evidence based practice (EBP), zodat artsen en andere zorgprofessionals actuele nieuwe kennis kunnen integreren met hun klinische expertise en de voorkeuren van de cliënt en zijn naasten. Het onderzoek richt zich op het stoppen van overbodige (medische) handelingen, maar ook op het verbeteren van zorg en het identificeren van factoren die invloed hebben op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven.

Bekijk onderzoeken

Technologie

Technologie wordt steeds meer gebruikt in de ouderenzorg, zowel thuis als in het verpleeghuis. Onderzoek in dit aandachtsgebied richt zich er op hoe technologie kan bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van ouderen, maar ook hoe zorgmedewerkers ondersteund kunnen worden in hun dagelijkse werkzaamheden.

Bekijk onderzoeken