Projecten onderwijs

De student van nu is de behandelaar en verzorgende van de toekomst. Daarom delen we ook nieuwe kennis met onderwijs. We werken daarin graag samen met onderwijsinstellingen, zowel mbo, hbo als universiteit. Denk daarbij aan onderzoeksstages, lesgeven of werkbezoeken. Voorbeelden van onderwijsprojecten staan hieronder. Structurele samenwerkingen op dit gebied zijn te vinden op de pagina Samenwerkingen.

HBO

Minor Cliëntparticipatie (sept-nov 21)

Tijdens deze minor onderzoeken HBOV-studenten van de Haagse Hogeschool in tien weken (bijna fulltime) een onderwerp vanuit het perspectief van de cliënt. Komende periode werken studentgroepen hieraan op een locatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) in Den Haag.

Onderwijs: Haagse Hogeschool, HBOV-studenten
Praktijk: WZH, verpleeghuis op locatie
Onderzoek: Cliëntparticipatie

Media
Minor Cliëntparticipatie


Gastlessen Radicaal Vernieuwend Waardevol Onderwijs (juni 21)

Een medewerker van het UNC-ZH informeerde HBO-zorgprofessionals, tijdens bijscholing, over het belang van onderzoek, hoe het netwerk gebruikt kan worden en wat er beschikbaar is in onze database van onderzoek en tools.

Onderwijs: HBO Windesheim in samenwerking met het RVWO
Praktijk: Diverse klassen zorgprofessionals tijdens bijscholing, werkend voor verpleeghuizen in Midden Nederland
Onderzoek: Kennismaking met tools, webinars en publicaties beschikbaar op website UNC-ZH

Media
Artikel Radicale vernieuwing zorg – Wetenschap in het onderwijs: UNC-ZH en RVWO bundelen hun krachten (4 juni 2021)

MBO

Learning Community voor zorgstagestudenten bij Saffier (5 juni 23)

Saffier organiseert in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) van het ROC Mondriaan een middag per week de ‘Learning Community’ voor HBO en MBO studenten tijdens hun zorgstage bij Saffier. De studenten formuleren een praktijkvraag die zij ervaren tijdens hun stage, en doen zelf een beknopt onderzoekje om tot aanbevelingen te komen voor hun stageafdeling. Onderwijs coördinator Lisa woonde een bijeenkomst bij en vertelde over het UNC-ZH en ons onderzoek.

Onderwijs: ROC Mondriaan, Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
Praktijk: Saffier, verpleeghuislocatie De Drie Linden


Project Lerend Vermogen: Betekenisvol gesprek (apr-jun 21)

Tijdens dit project leerden MBO-studenten zich te verdiepen in een bewoner met dementie om zo achter betekenisvolle activiteiten voor hem/haar te komen. Dit deden zij aan de hand van een hand-out gebaseerd op één van de onderzoeken van het UNC-ZH. Het project draaide om het behoudt van een goede kwaliteit van leven voor bewoners met dementie.

Onderwijs: ROC Mondriaan Den Haag, Zorg studenten
Praktijk: Het delen van ervaringen door een zorgmedewerker van WZH
Onderzoek: Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in transitie

Universiteit

Bachelor Gezondheid en Leven (Jun-Okt 2023)

In de survey studie ‘technologie gebruik in de langdurige zorg’ wordt in kaart gebracht welke technologie er in de langdurige zorg wordt gebruikt, bij welke doelgroep, wat wel en niet werkt en wat de motivatie is van medewerkers om bepaalde technologie al dan niet te gebruiken. Student Evrim Tok onderzocht of de motivatie om technologie te gebruiken verschilt tussen zorgmedewerkers die werken met cliënten met dementie en zorgmedewerkers die werken met cliënten met een intellectuele beperking. Ook bekeek hij welke kenmerken (geslacht, leeftijd, etc.) van de zorgmedewerker voorspellend waren voor die motivatie.

Onderwijs: Vrije Universiteit Amsterdam


Wetenschapsstage werving en selectie deelnemers onderzoek en dataverzameling

De Cared-4 studie onderzoekt de impact van het implementeren van de “STA OP! met naasten”, een multidisciplinaire methode om samen met naasten onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie beter in kaart te brengen en op te lossen. Melissa Siregar, Renee Smets en Merve Caliskan, studenten psychologie, hebben zich ingezet voor de selectie en werving van deelnemers en de data verzameling. De data verzameling bestond o.a. uit korte observaties bij bewoners met dementie in het verpleeghuis tijdens een rustmoment en een zorgmoment.

Onderwijs: Master klinische neuropsychologie
Onderzoek: Cared-4


Gastcollege UNC-ZH: wie zijn wij en stagemogelijkheden (26 mei 23)

Onderwijscoördinator Lisa gaf college aan de parttime studenten van de masteropleiding Vitality & Ageing. Veel van deze studenten werken naast hun opleiding al in de (ouderenzorg). Lisa vertelde hen over wat het UNC-ZH, wat wij doen, en welke stage- en carrièremogelijkheden het UNC-ZH hen kan bieden.

Onderwijs: Universiteit Leiden, master Vitality & Ageing
Onderzoek: n.v.t.

Media
Studente Anique is al werkzaam binnen UNC-ZH lid organisatie HWW. Zij vertelt hier over hoe zij deze combinatie van werken en studeren ervaart.


Onderzoeksstage geriatrische revalidatie na COVID-19 (april – juni 23)

In de EU-COGER studie wordt onderzocht hoe in 10 Europese landen het herstel verloopt van post-COVID-19 patiënten die geriatrische revalidatiezorg krijgen. Student Tian Lin droeg hieraan bij door te kijken naar verschillen tussen de 10 in de organisatie van deze revalidatiezorg en in hun revalidanten. Tian is een fysiotherapeut uit China, studeerde eerder in de US en nu in Nederland. Hij is daarom als geen ander bekend met verschillen in (revalidatie)zorg tussen landen. 

Onderwijs: Universiteit Leiden, master Vitality & Ageing
Onderzoek: EU-COGER – European Cooperation on post-COVID-19 Geriatric Rehabilitation

Media
N/AContact:
Coördinator Onderwijs: Lisa van Tol
E-mail: L.S.van_Tol@lumc.nl

(Wetenschaps)stage coördinator: Hanneke Smaling
E-mail: H.J.A.Smaling@lumc.nl