Projecten onderwijs

De student van nu is de behandelaar en verzorgende van de toekomst. Daarom delen we ook nieuwe kennis met onderwijs. We werken daarin graag samen met onderwijsinstellingen, zowel mbo, hbo als universiteit. Denk daarbij aan onderzoeksstages, lesgeven of werkbezoeken. Voorbeelden van onderwijsprojecten staan hieronder. Structurele samenwerkingen op dit gebied zijn te vinden op de pagina Samenwerkingen.

HBO

Minor Cliëntparticipatie (sept-nov 21)

Tijdens deze minor onderzoeken HBOV-studenten van de Haagse Hogeschool in tien weken (bijna fulltime) een onderwerp vanuit het perspectief van de cliënt. Komende periode werken studentgroepen hieraan op een locatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) in Den Haag.

Onderwijs: Haagse Hogeschool, HBOV-studenten
Praktijk: WZH, verpleeghuis op locatie
Onderzoek: Cliëntparticipatie

Media
Minor Cliëntparticipatie


Gastlessen Radicaal Vernieuwend Waardevol Onderwijs (juni 21)

Een medewerker van het UNC-ZH informeerde HBO-zorgprofessionals, tijdens bijscholing, over het belang van onderzoek, hoe het netwerk gebruikt kan worden en wat er beschikbaar is in onze database van onderzoek en tools.

Onderwijs: HBO Windesheim in samenwerking met het RVWO
Praktijk: Diverse klassen zorgprofessionals tijdens bijscholing, werkend voor verpleeghuizen in Midden Nederland
Onderzoek: Kennismaking met tools, webinars en publicaties beschikbaar op website UNC-ZH

Media
Artikel Radicale vernieuwing zorg – Wetenschap in het onderwijs: UNC-ZH en RVWO bundelen hun krachten (4 juni 2021)

MBO

Learning Community voor zorgstagestudenten bij Saffier (5 juni 23)

Saffier organiseert in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) van het ROC Mondriaan een middag per week de ‘Learning Community’ voor HBO en MBO studenten tijdens hun zorgstage bij Saffier. De studenten formuleren een praktijkvraag die zij ervaren tijdens hun stage, en doen zelf een beknopt onderzoekje om tot aanbevelingen te komen voor hun stageafdeling. Onderwijs coördinator Lisa woonde een bijeenkomst bij en vertelde over het UNC-ZH en ons onderzoek.

Onderwijs: ROC Mondriaan, Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV)
Praktijk: Saffier, verpleeghuislocatie De Drie Linden


Project Lerend Vermogen: Betekenisvol gesprek (apr-jun 21)

Tijdens dit project leerden MBO-studenten zich te verdiepen in een bewoner met dementie om zo achter betekenisvolle activiteiten voor hem/haar te komen. Dit deden zij aan de hand van een hand-out gebaseerd op één van de onderzoeken van het UNC-ZH. Het project draaide om het behoudt van een goede kwaliteit van leven voor bewoners met dementie.

Onderwijs: ROC Mondriaan Den Haag, Zorg studenten
Praktijk: Het delen van ervaringen door een zorgmedewerker van WZH
Onderzoek: Behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in transitie

Universiteit

Onderzoeksstage ENACT-project

Door dementie kunnen cognitieve en communicatieve vaardigheden verminderen. Hierdoor kan het voor een zorgprofessional, naaste of vrijwilliger lastig zijn om een geschikte activiteit te kiezen om samen te ondernemen met een verpleeghuisbewoner met dementie. In het ENACT-project wordt daarom een Toolkit met betekenisvolle activiteiten ontwikkeld en geïmplementeerd in het verpleeghuis. Hierbij biedt de toolkit de benodigde handvatten, zoals een bewonersprofiel en beslisboom, in het keuzeproces en de uitvoer van de activiteiten. Binnen dit project doen wij: Charlotte, Romy en Dianne onderzoek naar de rol van dementie karakteristieken op de kwaliteit van leven van de bewoners met dementie en van hun naasten. We dragen bij aan het onderzoek door o.a. observaties te doen in de verpleeghuizen, think alouds en foto-elicitaties af te nemen. In een think aloud vragen we een naaste of professional hardop te denken wat er door diens hoofd gaat bij het kiezen van een activiteit uit de toolkit. Bij een foto-elicitatie maken we voor en na een activiteit een foto van een bewoner. Tijdens de activiteit mag de bewoner of de Toolkit-gebruiker (bijv. een medewerker, familielid of vrijwilliger) zelf foto’s maken van de meest betekenisvolle momenten. Later vragen we de bewoner, maar vooral ook de Toolkit-gebruiker om (samen) op deze foto te reflecteren.

Onderwijs: Universiteit Leiden, Clinical Neuropsychology (MSc)
Onderzoek: ENACT studie


Onderzoeksstage EI Robot en MASQUE project voor langdurige zorg

Om aan de toenemende zorgvraag tegemoet te kunnen blijven komen, kan het gebruik van technologie helpen. In onze onderzoeksstage focussen we ons op projecten in de langdurige zorg bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Door middel van de Emotie Intelligente Zorgrobot en de MASQUE-sok die stress detecteert proberen we stress en onbegrepen gedrag te verminderen, zodat de zorg tijd overhoudt voor meer persoonlijke aandacht voor de bewoners. Wij, Sharon en Emmy, zijn onderdeel van het onderzoeksteam en doen o.a. interviews afnemen en coderen over de behoeften en ervaringen van cliënten, zorgverleners en naasten in relatie tot de zorgrobot, zijn bij teammeetings en maken een korte video over het MASQUE-onderzoek.

Onderwijs: Universiteit van Tilburg, Psychologie (BSc) en Positive Psychology & Wellbeing (MSc)
Onderzoek: Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot & MASQUE2


Onderzoeksstage Interventies die controle kunnen vergroten aan het levenseinde van personen met dementie

In de CONT-END studie worden vier interventies voorgesteld die controle kunnen vergroten in het einde van het leven van personen met dementie: twee soorten Advanced Care Planning (ACP), monitoring technologie en euthanasie. Artsen werkend in de langdurige dementiezorg, personen met dementie en naasten uit 6 verschillende landen zijn geïnterviewd naar hun houding rondom deze interventies. Student Tim de Kooning onderzocht de acceptatie van artsen omtrent het gebruik van monitoring technologie bij mensen met dementie in de langdurige zorg. Ook bekeek hij of hun leeftijd en angst voor de dood invloed uiten op hun acceptatie van deze technologie.

Onderwijs: Vrije Universiteit Amsterdam, Master klinische psychologie
Onderzoek: Interventions that may increase CONTrol at the END of life in persons with dementia (CONT-END)

Media: N/A


Studenten Master Health, Ageing and Society ontwerpen innovaties voor de ouderenzorg (januari 24)

Het UNC-ZH en de andere SANO-netwerken brengen om de zoveel jaar een nieuwe ‘Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg’ uit. Deze agenda is als dynamisch kompas bedoeld m.b.t. kennishiaten in de sector. Namens het UNC-ZH presenteerden Lisa (onderwijscoördinator en onderzoeker) en Mari Groenendaal (linking pin en onderzoeker) begin januari een deel van deze kennishiaten aan studenten van de master Health, Ageing and Society. In de weken die volgden gingen deze studenten in samenwerking met ouderen van het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord met deze kennishiaten aan de slag.
Begin februari presenteerden de studenten de door hen bedachte innovaties. Een aantal onderzoekers van het UNC-ZH gaven de studenten positieve feedback om hun mooie ideeën. Van een stoel die je laat weten wanneer het tijd is om weer even op te staan, een online platform om een verpleeghuis te vinden dat bij je past, tot karaoke in het verpleeghuis.

We zijn benieuwd welke creatieve innovaties verder zullen worden uitgewerkt!

Onderwijs: Leids Universitair Medisch Centrum, masterstudenten Health, Ageing and Society
Praktijk: kennisagenda

Media: De SANO wetenschapsagenda is hier terug te vinden: SANO-Kennisagenda-LDZ-oktober-2023-V2.pdf (unc-zh.nl)


Master Health, Ageing and Society (sept 23)

Het UNC-ZH bood alle nieuwe studenten van de masteropleiding Health, Ageing and Society de mogelijkheid om tijdens de eerste week van hun masteropleiding een verpleeghuis te bezoeken. HWW, Saffier, Topaz, Zorggroep Vlaardingen, en WoonZorgcentra Haaglanden gaven onder andere rondleidingen, organiseerden activiteiten voor studenten en bewoners, vertelden de studenten over werken in het verpleeghuis, en over onderzoek in het verpleeghuis.

Onderwijs: Leids Universitair Medisch Centrum, masterstudenten Health, Ageing and Society
Praktijk: verpleeghuislocaties van WZH, HWW, Saffier, Topaz, Zorggroep Vlaardingen
Onderzoek: n.v.t.

Media: Artikel over het bezoek – Vijf locaties introduceren ‘het verpleeghuis’ aan kersverse masterstudenten Vitality and Ageing


Bachelor Gezondheid en Leven (Jun-Okt 2023)

In de survey studie ‘technologie gebruik in de langdurige zorg’ wordt in kaart gebracht welke technologie er in de langdurige zorg wordt gebruikt, bij welke doelgroep, wat wel en niet werkt en wat de motivatie is van medewerkers om bepaalde technologie al dan niet te gebruiken. Student Evrim Tok onderzocht of de motivatie om technologie te gebruiken verschilt tussen zorgmedewerkers die werken met cliënten met dementie en zorgmedewerkers die werken met cliënten met een intellectuele beperking. Ook bekeek hij welke kenmerken (geslacht, leeftijd, etc.) van de zorgmedewerker voorspellend waren voor die motivatie.

Onderwijs: Vrije Universiteit Amsterdam


Wetenschapsstage werving en selectie deelnemers onderzoek en dataverzameling

De Cared-4 studie onderzoekt de impact van het implementeren van de “STA OP! met naasten”, een multidisciplinaire methode om samen met naasten onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie beter in kaart te brengen en op te lossen. Melissa Siregar, Renee Smets en Merve Caliskan, studenten psychologie, hebben zich ingezet voor de selectie en werving van deelnemers en de data verzameling. De data verzameling bestond o.a. uit korte observaties bij bewoners met dementie in het verpleeghuis tijdens een rustmoment en een zorgmoment. Daarnaast hebben Sanne Tetteroo, Dewy Boekaar en Berend Vendel, ook studenten psychologie, zich ingezet voor dataverzameling en -verwerking en het afnemen van interviews met verschillende participanten van het onderzoek. Zowel de zorgmedewerkers, managers als de naasten zijn geïnterviewd, om zo een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de kwalitatieve impact van de implementatie van “STA OP! Met naasten”.

Onderwijs: Master klinische neuropsychologie
Onderzoek: Cared-4

Media
Lees hier het interview met Petra Tasseron-Dries en Berend Vendel


Gastcollege UNC-ZH: wie zijn wij en stagemogelijkheden (mei en oktober 2023)

Onderwijscoördinator Lisa gaf colleges aan de parttime studenten (mei 2023) en fulltime studenten (oktober 2023) van de masteropleiding Health, Ageing and Society. Veel van deze studenten werken naast hun opleiding al in de (ouderenzorg). Lisa vertelde hen over wat het UNC-ZH is, wat wij doen, en welke stage- en carrièremogelijkheden het UNC-ZH hen kan bieden.

Onderwijs: Universiteit Leiden, master Health, Ageing and Society
Onderzoek: n.v.t.

Media
Studente Anique is al werkzaam binnen UNC-ZH lid organisatie HWW. Zij vertelt hier over hoe zij deze combinatie van werken en studeren ervaart.


Onderzoeksstage geriatrische revalidatie na COVID-19 (april – juni 23)

In de EU-COGER studie wordt onderzocht hoe in 10 Europese landen het herstel verloopt van post-COVID-19 patiënten die geriatrische revalidatiezorg krijgen. Student Tian Lin droeg hieraan bij door te kijken naar verschillen tussen de 10 in de organisatie van deze revalidatiezorg en in hun revalidanten. Tian is een fysiotherapeut uit China, studeerde eerder in de US en nu in Nederland. Hij is daarom als geen ander bekend met verschillen in (revalidatie)zorg tussen landen. 

Onderwijs: Universiteit Leiden, master Vitality & Ageing
Onderzoek: EU-COGER – European Cooperation on post-COVID-19 Geriatric Rehabilitation

Media
N/AContact:
Coördinator Onderwijs: Lisa van Tol
E-mail: L.S.van_Tol@lumc.nl

(Wetenschaps)stage coördinator: Hanneke Smaling
E-mail: H.J.A.Smaling@lumc.nl