Passende (medische) zorg

Onderzoek binnen het aandachtsgebied ‘Passende (medische) zorg’ levert wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan evidence based medicine (EBM) en evidence based practice (EBP), zodat artsen en andere zorgprofessionals actuele nieuwe kennis kunnen integreren met hun klinische expertise en de voorkeuren van de cliënt en zijn naasten.

Het onderzoek richt zich op het stoppen van overbodige (medische) handelingen, maar ook op het verbeteren van zorg en het identificeren van factoren die invloed hebben op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven.

Lopende onderzoeken

ENACT studie

Welbevinden

In co-creatie met zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers wordt een toolkit met 'best practices' ontwikkeld die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Lees verder

Het CONT-END -programma: Onderzoek naar CONTrole houden rond het levensEINDE bij Dementie

Welbevinden

Het CONT-END-programma wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC; Consolidator Grant agreement ID 771483) en omvat drie onderdelen (‘werkpakketten’): 1. Perspectieven op wat acceptabele zorg is bij dementie in de laatste levensfase; 2. Effecten van proactieve zorgplanning (‘advance care planning’) bij dementie; 3. Beslissingen in onderzoek naar levenseindezorg.

Lees verder

Pijn bij afasie: een onbesproken probleem

Welbevinden

Per jaar krijgen ongeveer 130.000 mensen hersenletsel. Afasie komt bij ongeveer 30% van de mensen met hersenletsel voor (www.hersenletsel.nl). Een deel van de mensen met afasie kan, afhankelijk van de ernst, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen. Het gebruik van zelfrapportage pijnschalen bij mensen met afasie is een uitdaging vanwege de communicatieve en cognitieve beperkingen. Omdat zelfrapportage pijnschalen moeilijk in te vullen zijn, kan een pijn observatie-instrument een geschikt alternatief zijn.

Lees verder

DANTON-studie

Welbevinden

De DANTON-studie onderzoekt of het geleidelijk verhogen van de bloeddruk, door het stapsgewijs afbouwen van antihypertensiva leidt tot minder probleemgedrag en een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Tevens zullen onder andere de effecten op zorgbehoefte, valgevaar en cardiovasculaire veiligheid in kaart worden gebracht.

Lees verder

Van huis naar het verpleeghuis: behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie

Welbevinden

Betekenisvolle activiteiten zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Diverse factoren zijn van invloed op het uitvoeren en behouden van deze activiteiten. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten. Het onderzoek richt zich specifiek op de transitieperiode van huis naar verpleeghuis (periode voor, tijdens en na verhuizing naar verpleeghuis).

Lees verder

NEglect Assessment in geriatric Rehabilitation

Herstel Welbevinden

Dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van visuospatieel neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van visuospatieel neglect bij activiteiten en maatschappelijke participatie na geriatrische revalidatie.

Lees verder

Bekijk ook deze aandachtsgebieden