Passende (medische) zorg

Onderzoek binnen het aandachtsgebied ‘Passende (medische) zorg’ levert wetenschappelijke kennis die bijdraagt aan evidence based medicine (EBM) en evidence based practice (EBP), zodat artsen en andere zorgprofessionals actuele nieuwe kennis kunnen integreren met hun klinische expertise en de voorkeuren van de cliënt en zijn naasten.

Het onderzoek richt zich op het stoppen van overbodige (medische) handelingen, maar ook op het verbeteren van zorg en het identificeren van factoren die invloed hebben op kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven.

Lopende onderzoeken

Navigeren door Crisis: Passende Zorg voor Mensen met Dementie

Welbevinden

Het stijgende aantal thuiswonende mensen met (gevorderde) dementie vormt een grote uitdaging voor het verlenen van goede en passende zorg. Mantelzorgers ervaren vaak aanzienlijke belasting, wat uiteindelijk kan resulteren in een crisisopname in een verpleeghuis. Bovendien kan probleemgedrag van mensen met dementie verergeren, bijvoorbeeld in de vorm van agressie, waardoor thuis wonen plots niet langer gaat. Een crisisopname van een persoon met dementie heeft grote impact op de cliënt, naasten en betrokken zorgprofessionals, omdat er onmiddellijke keuzes moeten worden gemaakt, die niet altijd in overeenstemming zijn met de wensen, doelen en voorkeuren van de persoon met dementie en diens mantelzorger. Hoewel het voorkomen van alle crisisopnames waarschijnlijk niet mogelijk is, kan goede organisatie van zorg voor mensen met dementie het gebruik van spoedzorg wel verlagen. Daarom is het van belang om de impact van crisisopnames op de zorg beter te begrijpen en te onderzoeken.

Lees verder

HIP CARE studie: prognostische factoren voor een succesvolle revalidatie na een heupfractuur

Herstel

Een observationele studie om meer inzicht te krijgen in de prognostische factoren die invloed hebben op de revalidatie van patiënten met een heupfractuur.

Lees verder

NEED studie. Niet-medicamenteuze interventies voor pijn bij mensen met ernstige dementie die wonen in een verpleeghuis in Nederland

Welbevinden

Een onderzoek naar de barrières en faciliterende factoren voor de interventie van niet-medicamenteuze behandelingen voor pijn bij mensen met dementie die wonen in een verpleeghuis.

Lees verder

ENACT studie

Welbevinden

In co-creatie met zorgmedewerkers, familie en vrijwilligers wordt een toolkit met 'best practices' ontwikkeld die ondersteunt in het kiezen, uitvoeren en evalueren van betekenisvolle activiteiten voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Lees verder

Het CONT-END -programma: Onderzoek naar CONTrole houden rond het levensEINDE bij Dementie

Welbevinden

Het CONT-END-programma wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC; Consolidator Grant agreement ID 771483) en omvat drie onderdelen (‘werkpakketten’): 1. Perspectieven op wat acceptabele zorg is bij dementie in de laatste levensfase; 2. Effecten van proactieve zorgplanning (‘advance care planning’) bij dementie; 3. Beslissingen in onderzoek naar levenseindezorg.

Lees verder

Pijn bij afasie: een onbesproken probleem

Welbevinden

Per jaar krijgen ongeveer 130.000 mensen hersenletsel. Afasie komt bij ongeveer 30% van de mensen met hersenletsel voor (www.hersenletsel.nl). Een deel van de mensen met afasie kan, afhankelijk van de ernst, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen. Het gebruik van zelfrapportage pijnschalen bij mensen met afasie is een uitdaging vanwege de communicatieve en cognitieve beperkingen. Omdat zelfrapportage pijnschalen moeilijk in te vullen zijn, kan een pijn observatie-instrument een geschikt alternatief zijn.

Lees verder

DANTON-studie

Welbevinden

De DANTON-studie onderzoekt of het geleidelijk verhogen van de bloeddruk, door het stapsgewijs afbouwen van antihypertensiva leidt tot minder probleemgedrag en een betere kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. Tevens zullen onder andere de effecten op zorgbehoefte, valgevaar en cardiovasculaire veiligheid in kaart worden gebracht.

Lees verder

Van huis naar het verpleeghuis: behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie

Welbevinden

Betekenisvolle activiteiten zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Diverse factoren zijn van invloed op het uitvoeren en behouden van deze activiteiten. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten. Het onderzoek richt zich specifiek op de transitieperiode van huis naar verpleeghuis (periode voor, tijdens en na verhuizing naar verpleeghuis).

Lees verder

NeAR- NEglect Assessment in geriatric Rehabilitation

Herstel Welbevinden

Dit onderzoek richt zich op het diagnosticeren van visuospatieel neglect na een beroerte en het in kaart brengen van de gevolgen van visuospatieel neglect bij activiteiten en maatschappelijke participatie na geriatrische revalidatie.

Lees verder