Bibliotheek

Posterpresentatie projectleidersbijeenkomst HGOG, Utrecht, 11 oktober 2016: van Dam PH, Caljouw MAA, Achterberg WP. Het effect van paracetamol op kwaliteit van leven van mensen met matige tot (zeer) ernstige dementie. Q-PID studie.