Behandelprogramma Geriatrische COPD Revalidatie

Wereldwijd neemt de vergrijzing toe en stijgt het aantal kwetsbare ouderen met chronische aandoeningen en multimorbiditeit. Daardoor is er in toenemende mate behoefte aan revalidatieprogramma’s die specifiek zijn gericht op deze groeiende groep ouderen met vaak complexe problematiek, lage belastbaarheid en beperkte prognose.

Het Behandelprogramma Geriatrische COPD Revalidatie is een bewezen effectief revalidatieprogramma dat de gezondheidsstatus van (overwegen oudere) patiënten met COPD verbetert. Dit revalidatieprogramma richt zich op een brede, patiëntgeoriënteerde, interdisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen revalidant en zorgverleners uit de gehele keten.

Hieronder vind je de belangrijkste documenten en achtergrondinformatie bij het behandelprogramma.