Kenniscafé over mantelzorg goed bezocht

Op donderdag 9 november vond het UNC-ZH Kenniscafé Mantel-zorg-relaties plaats bij HWW zorg De Eshoeve. Het Kenniscafé werd dit keer georganiseerd voor HWW zorg in samenwerking met Saffier. Circa 40 zorgprofessionals bezochten de bijeenkomst.

Greetje de Grooth was een van de bezoekers. Zij benadrukte het belang van kennisdeling in de zorg. “Het is belangrijk dat deze bijeenkomst vandaag plaatsvindt, een dag voor de landelijke Dag van de Mantelzorg,” aldus Greetje. “Kennis en onderzoek zijn heel belangrijk om inzicht te krijgen in wat nuttig is en wat niet. Dat wij deze kennis vandaag met elkaar delen, is van groot belang voor het verbeteren van de zorg en specifiek de mantelzorg. Daarnaast ben ik blij en trots dat wij deze bijeenkomst hebben georganiseerd in goede samenwerking met de collega’s van Saffier.”

Programma
De balans in de relaties tussen mantelzorgers-naasten/client-zorgprofessionals vormde het vertrekpunt voor het samenstellen van het programma. Dit ging uit van de verschillende fasen die de mantelzorger samen met zijn of haar naaste doorloopt. Centrale vraag: hoe kun je hierin optimaal blijven samenwerken?

Na een openingswoord van Annemiek Overboom, bestuurslid Saffier, was collega Lisa Broeksema de eerste spreker. Zij gaf een lezing over CarenZorgt en ging in op de relatie tussen mantelzorg, naasten en thuiszorg middels het elektronisch cliënt dossier. Franca Corbeij, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij ActiVite, gaf vervolgens een lezing over de overgang van huis naar opname en hoe deze zo goed mogelijk te laten verlopen voor alle betrokkenen. Franca is onderdeel van het onderzoeksteam van Hartelijk Welkom.

Lees hier meer over het onderzoek: Hartelijk Welkom. 

Marte Wachter, onderzoeker, trainer en adviseur, verzorgde de laatste lezing. Zij vertelde over de ontwikkeling van een toolkit om de samenwerking van mantelzorg en intramurale zorg te bevorderen. Naast het programma was er een informatiemarkt waar HWW zorg, Saffier, UNC-ZH en Argos Zorggroep zich presenteerden.