Hartelijk Welkom!

Welbevinden

Het verbeteren van het opnameproces van mensen met dementie van thuiszorg naar het Verpleeghuis, voor zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger.

Inhoud onderzoek

De overgang naar het verpleeghuis is voor zowel mensen met dementie als hun naasten een ingrijpende gebeurtenis. Informatieoverdracht tussen professionals vindt bij opname beperkt plaats, waardoor de zorgprofessionals in het verpleeghuis onnodig het wiel opnieuw moeten uitvinden en de mantelzorger zijn of haar verhaal steeds opnieuw moet vertellen. Bovendien is bekend dat slechte coördinatie van het opnameproces negatieve gevolgen heeft op de kwaliteit van leven van mensen met dementie. In een studie van Alzheimer Nederland (2019) geeft 50% van de mantelzorgers aan dat zij gebrek aan steun ervoeren tijdens en na de opname van hun naaste met dementie. Een reden hiervoor kan zijn dat de casemanager dementie vaak noodgedwongen de ondersteuning moet stoppen, omdat huidig beleid en financieringsstructuren deze zorg niet ondersteunen.

Door middel van actieonderzoek willen we op een cyclische wijze een regionale werkwijze voor opname van mensen met dementie in het verpleeghuis ontwikkelen., In co-creatie met alle betrokkenen, gefaciliteerd door een onderzoeksteam van zorgprofessionals, mantelzorgers en actieonderzoekers. Er ligt hierbij specifieke nadruk op (1) informatieoverdracht en (2) mantelzorgondersteuning.