Met BACKHOME-onderzoek revalidanten eerder naar huis

Het BackHome-onderzoek richtte zich op het mogelijk verkorten van de verblijftijd van geriatrische revalidanten in het verpleeghuis. Aanleiding voor het onderzoek was de relatief lange verblijftijd van de onderzoeksdoelgroep. Tijdens het BACK HOME-onderzoek ontwikkelden de onderzoekers een steuntakenscorelijst. Aan de hand van deze scorelijst kunnen verzorgers vaststellen of een revalidant zich thuis kan redden of op welke punten nog hulp nodig is.

Patiënt krijgt grotere rol in eigen revalidatie 

Met het invullen van de steuntakenscorelijst (zie bijlage) brengen zorgmedewerkers in kaart bij welke algemeen dagelijkse verrichtingen (ADL) de revalidanten nog hulp nodig hadden. In eerste instantie vulden de zorgmedewerkers de gegevens in. Tijdens het onderzoek kwam vanuit de zorgmedewerkers naar voren dat de patiënt zelf de benodigde informatie kan aangeven en de zorgvraagmeting invullen. De betrokkenheid van de patiënt werd groter en deze werkwijze bleek goed te werken.

Inzicht in zorgbehoefte maakt gericht werken aan herstel mogelijk 

De arts en zorgmedewerkers nemen de inventarisatie van de patiënt mee in hun overleg om een gerichte oplossing vast te stellen. Tijdens dit overleg kwamen alle zorgdisciplines aan bod om een goed totaalbeeld te hebben van de zorg van de patiënt. Door de ADL-afhankelijke momenten van de revalidant in een vroeg stadium in kaart te brengen en hier gericht aan te werken, is het mogelijk om de terugkeer naar huis te bespoedigen. 

Samenwerken in onderzoek 

De studieopzet en uitvoering lag in handen van het LUMC. Meerdere instellingen van het UNC-ZH-netwerk namen deel aan het onderzoek. In locaties van WZH, Pieter van Foreest en Alrijne hebben zorgmedewerkers en revalidanten wekelijks gemeten welke zorg geriatrische revalidanten nog nodig hebben. De revalidatieafdeling van Pieter van Foreest ontwikkelde een module (zie bijlage) om de resultaten van het onderzoek goed op te kunnen pakken.

Bijlage 1 Steuntakenscorelijst Geriatrische Revalidatie BackHome
Bijlage 2 Voorbeeld implementatie: Module Naar Huis van Pieter van Foreest

Lees hier meer over dit onderzoek.

Contact over dit onderzoek: 
Ad Blom,  manager Kennis en behandelcentrum, Pieter van Foreest