BACK-home

Herstel

Een interventieonderzoek naar de bruikbaarheid van een steuntaken-scorelijst bij geriatrische revalidatie in de avond en nacht.

Inhoud onderzoek

De aanleiding voor dit onderzoek was de gedachte dat patiënten die op een revalidatieafdeling herstellen eerder met ontslag naar de eigen woon-/leefomgeving kunnen om vervolgens tijdens kantooruren verder te revalideren. Dit ging samen met de wens om revalidanten meer in de thuissituatie te behandelen.

Het doel van dit onderzoek is te evalueren of het gebruik van de steuntaken-scorelijst in het multidisciplinair overleg (MDO) leidt tot eerder ontslag naar huis of aangepaste woon-/leefomgeving van patiënten die opgenomen zijn op een geriatrische revalidatie-afdeling in het verpleeghuis.

Een interventieonderzoek met voor- en nameting. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Voorafgaand aan de interventie wordt de gemiddelde verblijfsduur van de revalidanten in de verschillende instellingen vastgesteld. Zo kan na implementatie van de interventie een vergelijking plaatsvinden van gemiddelde verblijfsduur van voor en na de implementatie van de steuntaken-scorelijst.
  • Vervolgens vindt de implementatie van de steuntaken-scorelijst plaats bij 250 nieuw opgenomen revalidanten, met drie metingen (opname, ontslag en vier weken na ontslag). De primaire uitkomstmaat is de verblijfsduur op de revalidatieafdeling in het verpleeghuis.