Online rondetafelgesprek met Monique Caljouw

Versterking aanpak dagactiviteiten voor mensen met dementie

Waarom is het zo belangrijk om dagactiviteiten te organiseren voor mensen met dementie? Wat weten we al? Wat kunnen gemeenten of aanbieders van dagactviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen stonden centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023, georganiseerd door ZonMw en Movisie. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Je kunt nu de bijeenkomst terugkijken!

Wat gebeurd er rondom dagactiviteiten en de vertaling naar de praktijk

Monique, vice-voorzitter van het UNC-ZH, nam deel aan deze online bijeenkomst. Zij praatte mee over de feiten en ontwikkelingen rondom het aanbod van dagactiviteiten voor mensen met dementie. Hoe deze ontwikkelingen aansluiten bij de behoefte van mensen met dementie én hoe onderzoek hieraan kan bijdrgagen.

Ook nam ze deel aan het gesprek over de rol van de mantelzorger. Het risico op overbelasting en manieren om hen te betrekken.

Lees hier het hele verslag van de dag en bekijk de bijeenkomst terug!