Subsidie voor onderzoek naar Emotie Intelligente Zorgrobot

Foto: Sara Robotics

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak. Cliënten kunnen dit niet altijd goed uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag alleen maar toe.

Met de Emotie Intelligente Zorgrobot kan er eerder en beter worden gereageerd op stress bij cliënten. De inzet van een zelfstandige zorgrobot leidt tot meer persoonsgerichte zorg, waarmee complexe situaties kunnen worden voorkomen en de werkdruk bij de zorgmedewerkers kan worden verlaagd.

Wat kan deze zorgrobot?

Zorgrobot Sara beschikt over diverse op-maat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkennining en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome Emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar gemoedstoestand.

Ondersteuning van de zorg

Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijk stappen. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal.

Het project Emotie Intelligente Zorgrobot is medegefinancierd door de Europese Unie, het Rijk en Provincie Noord-Brabant.

Het consortium

De partners Mentech Innovation en Sara Robotics richten zich op de technische ontwikkeling van de Emotie Intelligente zorgrobot. De robot wordt getest in een proeftuin bij Ipse de Bruggen en Zorggroep Elde Maasduinen, waarbij het LUMC zich richt op onderzoek naar de validatie en acceptatie van de Emotie Intelligente Zorgrobot. Het gebruikerspanel, met wetenschappers, experts, en vertegenwoordigers van bedrijven en zorginstellingen, geeft advies over de implementatie en acceptatie van de robot in de langdurige zorg.