Ontmoetingen en inzichten: Inspiratie op het 27ste Nordic Congress of Gerontology in Zweden

Van 12 tot 14 juni 2024 bezocht het UNC-ZH het 27ste Nordic Congress of Gerontology in Stockholm, Zweden. Het congres bood een platform voor onderzoekers en professionals om de nieuwste ontwikkelingen in de gerontologie te delen. Gedurende het congres hadden we de kans om diverse lezingen en posterpitches bij te wonen, die ons waardevolle inzichten gaven in verschillende aspecten van ouderenzorg en -onderzoek.

v.l.n.r. Monique Caljouw, Hanneke Smaling, Melanie Van der Velde – van Buuringen, Arno Doornebosch en Miriam Haaksma

Posterpresentaties

Ook het onderzoeksteam van het UNC-ZH droeg haar steentje bij aan het congres:

  • Hanneke Smaling presenteerde twee posters over de onderzoeksprojecten Hartelijk Welkom! en de Emotie Intelligente Zorgrobot. In het onderzoeksproject van Hartelijk Welkom! wordt het verbeteren van het opnameproces van mensen met dementie van thuiszorg naar het verpleeghuis, voor zowel de persoon met dementie als diens mantelzorger onderzocht. Het project: EI zorgrobot richt zich op de transitie van de gezondheidszorg naar behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg middels een Emotie Intelligente (EI) zorgrobot.
    Bekijk hier de poster over Hartelijk Welkom!
    Bekijk hier de poster over de Emotie Intelligente zorgrobot

  • Arno Doornebosch presenteerde zijn poster over het onderzoeksproject: INTERACTION, gericht op interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie.
    Bekijk hier de poster

v.l.n.r. Hanneke Smaling, Melanie van der Velde – van Buuringen en Arno Doornebosch

Bezoek aan Karolinska Instituut

Een bijzonder hoogtepunt van de reis was het bezoek aan het Karolinska Instituut. Tijdens dit bezoek presenteerde het UNC-ZH verschillende onderzoeken die momenteel binnen ons netwerk worden uitgevoerd. Monique Caljouw gaf een uitgebreide toelichting over de Universiteit Leiden en het UNC-ZH als academisch netwerk. Daarnaast werd er dieper ingegaan op de onderzoeksinfrastructuur van het UNC-ZH. Tijdens het bezoek werd er veel kennis uitgewisseld en nieuwe contacten gelegd.

Het congres en het bezoek aan het Karolinska Instituut waren uiterst inspirerend en boden het UNC-ZH een schat aan kennis en nieuwe ideeën om toe te passen in ons eigen werkveld.