De USER langs de meetlat

Is de Utrechtse Schaal Evaluatie Revalidatie (USER) een valide en betrouwbaar meetinstrument voor de Geriatrische Revalidatie?

In de Geriatrische Revalidatie (GR) is het gebruik van meetinstrumenten steeds meer ingebed. Denk maar aan het screenen van het cognitief functioneren of bijvoorbeeld het meren en evalueren van het fysiek functioneren. Van oudsher was de Barthel Index een veel gebruikt meetinstrument voor dit laatste doel. De laatste jaren zie je in de praktijk dat veel meer GR-instellingen de Utrechtse Schaal Evaluatie Revalidatie (USER) gebruiken als het primaire meetinstrument. Tot nu toe waren de meeteigenschappen van de USER voor de GR nog niet goed onderzocht.

Amsterdamse en Leidse onderzoekers lichten samen de USER door
Het UNC-ZH en UNO Amsterdam zijn een gezamenlijk onderzoek gestart om deze klinimetrische eigenschappen te onderzoeken voor de GR, waarbij de focus ligt op de cognitieve en fysieke schalen. Recent is de eerste van de twee artikelen gepubliceerd in een internationaal geriatrisch tijdschrift. In dit eerste artikel beschrijven wij een aantal belangrijke klinimetrische eigenschappen die belangrijk zijn voor gebruik van de USER in de GR.

Over de inhoud
Ten eerste de contentvaliditeit. Een team van zeven experts, vanuit diverse organisaties van de twee netwerken, keken in detail naar de verschillende items van de USER. Voldeden de items, klopten de vraagmogelijkheden en miste er informatie die juist voor de GR-patiënten zo belangrijk was? Hieruit kwam voort dat met name de fysieke schaal (mobiliteit en zelfzorg samengevoegd) nog iets scherper gevormd zouden kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is de items voor incontinentie samen te voegen tot één en niet te richten op de incontinentie zelf, maar op de omgang hiermee. Zo past het meer bij de andere vragen die gericht zijn op zelfstandig handelingen kunnen uitvoeren. Uiteindelijk was er toch volledige consensus dat zowel de fysieke schaal als de cognitieve schaal op inhoud (“content”) valide zijn voor gebruik in de GR.

De structuur
Vervolgens is de structurele validiteit gemeten, dit is meer een technische en statische meeteigenschap. Uit de analyse van meer dan 600 patiënten bleek ook dat de structurele validiteit van de USER goed is.

Is de USER betrouwbaar?
Als laatste werd naar de intra-beoordelaar betrouwbaarheid gekeken van de USER. Dit werd gedaan door verschillende verzorgenden de USER te laten invullen van dezelfde patiënten. Uit deze deelstudie bleek dat zowel de fysieke als de cognitieve schaal een hoge betrouwbaarheid hebben.

Conclusie validiteit en betrouwbaarheid USER
Implicatie van de resultaten van onze eerste studie is dat met vertrouwen de USER gebruikt kan worden in de GR om het fysiek en cognitief functioneren van individuele patiënten te meten en evalueren. De tweede studie, waarin de responsiviteit en interpreteerbaarheid worden onderzocht, zal naar waarschijnlijkheid begin 2022 aangeboden kunnen worden ter publicatie.

Michael Jansen, MSc
Fysiotherapeut stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)
mjansen@wzh.nl
Publicatie