Promotie

Promotie ‘Heupbreuken en dagelijks functioneren op oudere leeftijd’

Op 18 oktober 2023 om 15.00 uur verdedigt Willeke Ravensbergen haar proefschrift “Hip fractures and daily functioning in old age. When does the decline start and how can it be measured?” (Heupbreuken en dagelijks functioneren op oudere leeftijd. Wanneer begint de achteruitgang en hoe kan deze worden gemeten?) Zij deed haar onderzoek vanuit het LUMC.

De verdediging is openbaar en kun je bijwonen in het Academiegebouw in Leiden of via de livestream.

Bekijk hier het proefschrift.