Terugblik: Zorg door de bril van de cliënt

Hoe kunnen we de stem van onze bewoners beter en meer laten horen? Dat was de centrale vraag van het kenniscafé van Topaz in april. Met medewerkers van Topaz en onze collega-organisaties van het UNC-ZH hebben we onderling kennis en ervaring gedeeld over cliëntparticipatie.

Onderzoeker Annemarie de Brabander vertelde over cliëntparticipatie in theorie, onderzoek en praktijk. Ze deelde hierbij ervaringen uit haar eerdere actieonderzoek over de beweging van regels naar relaties en haar huidige onderzoek over persoonsgerichte zorg bij dementie binnen Topaz. Hierna nam onderzoeker Marleen Dohmen van Leyden Academy het stokje over. Zij vertelde over het praktijkgericht onderzoek “Samen werken aan liefdevolle zorg”, op Topaz-locatie Zuydtwijck. Zij deelde fragmenten uit interviews, focusgroepen en een co-creatiesessie met bewoners, naasten en zorgmedewerkers waaruit de rol van de bewoner in de samenwerkingsrelaties van de driehoek goed naar voren kwam.

Na de pauze trapte Esther van Iterson het praktijkgedeelte af, waarin zij vertelde wat een cursus cliëntparticipatie haar en haar cliënten heeft gebracht. Ze deelde verhalen en de veranderingen als gevolg van deze cursus. Ook deelde ze hoe bewoners hebben meegeholpen aan dit kenniscafé: ze is in gesprek gegaan met bewoners van het verpleeghuis en cliënten van de dagbesteding over waar ze tegenaanlopen in de zorg. Deze dilemma’s werden vervolgens in het kenniscafé besproken in groepjes, waarin deelnemers werden gestimuleerd letterlijk en figuurlijk door de bril van de cliënt te kijken. Onder het genot van de door de bewoners gemaakte truffels en versierde tafels met bossen bloemen gingen de groepjes aan de slag.

Het gezamenlijke gesprek over de dilemma’s en het onderling uitwisselen van ideeën en ervaringen om de participatie te stimuleren werd als meest waardevol ervaren door de deelnemers. Het was inspirerend om te zien dat kleine dingen een groot effect hebben op bewoners en medewerkers. Als laatste kwamen onze Topaz-collega’s Anneke Roozendaal en Erik Kruidenberg aan het woord. Zij doen mee aan het “Onbekend Talent”-traject van het van Kleef instituut, gefinancierd door ZonMW. Zij leren hierin om een praktijkonderzoek op te zetten en uit te voeren op hun eigen afdeling.

We sloten af met een borrel en hebben het gesprek voortgezet over hoe we cliëntparticipatie met een kleine verandering morgen weer kunnen stimuleren.