SOOLwetenschapsavond

Wetenschapsavond ouderengeneeskunde

Tijdens de wetenschapsavonden ouderengeneeskunde die maandelijks door het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde en PHEG-AGE van het LUMC georganiseerd worden, zullen verschillende actuele ouderengeneeskundige onderwerpen, gericht op de praktijk van alle dag, over het voetlicht gebracht worden. Naast een kort overzicht van nieuws en ontwikkelingen vanuit het opleidingsinstituut en het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland, worden o.a. aan de hand van recente wetenschappelijke publicaties, voor het vakgebied relevante ontwikkelingen overzichtelijk gepresenteerd, tegen het licht gehouden en vooral ook bediscussieerd.

Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en zij die hiervoor in opleiding zijn, leden Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland, overige belangstellenden
Kosten: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie: Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten): 3 punten
Inschrijven (i.v.m. catering) via het secretariaat van het opleidingsinstituut specialisme ouderengeneeskunde van het LUMC: sool@lumc.nl