Meten, weten en verbeteren: meetinstrument voor de GRZ

Hoe maak je vooruitgang in functioneren in de geriatrische revalidatie inzichtelijk voor patiënt en behandelaar? En hoe kun je de resultaten van behandelingen vastleggen en de effectiviteit vergelijken met andere behandelingen? Essentiële informatie kan verloren gaan of niet te gebruiken zijn zonder degelijke vastlegging. Dit was de motivatie voor de start van de ontwikkeling van een digitale basisset meetinstrumenten voor de GRZ.

Romke van Balen van Zorgorganisatie Laurens startte de ontwikkeling van de basisset meetinstrumenten GRZ. De deelnemende instellingen van het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid Holland (UNC-ZH) sloten zich hierbij aan. Door deze samenwerking is het mogelijk een goed uitgewerkt en breed inzetbaar meetinstrument te ontwikkelen. De ontwikkeling van de set meetinstrumenten is al ver gevorderd. De aangesloten UNC-ZH-instellingen testen nu de gebruikersvriendelijkheid. Regelmatig is er een overleg met de werkgroepleden om alle ervaringen uit te wisselen.

Romke van Balen schrijft in een blog over het belang van het meetinstrument: ‘Hoe mooi zou het zijn als we op basis van cijfers met elkaar in gesprek kunnen gaan en leren van best practices waarna we verbeteringen implementeren en opnieuw meten. Meten, weten, verbeteren ….. in een spiraal naar excellente geriatrische revalidatie! Het vastleggen van een met elkaar overeengekomen basisset metingen in een gezamenlijk bestand maakt dit allemaal mogelijk. In de geriatrische revalidatie weten we nog veel niet. […] Er is behoefte aan veel meer evidence.’

Over het meetinstrument is nu een video gemaakt, bekijk hem hier.
In het vaktijdschrijft van Verenso stond een artikel over het meetinstrument. Lees hier.