RELOCARE

Welbevinden

Het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van veranderende zorgbehoeften tot de sluiting van zorgfaciliteiten. De transities in en tussen verpleeghuizen kan de gezondheid en het welzijn van verpleeghuisbewoners op verschillende manieren negatief beïnvloeden, uiteenlopend van het ervaren van stress tot de ontwikkeling van depressie. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, te verzachten of te elimineren is het van belang dat er transitie-interventies worden geïdentificeerd, geanalyseerd en ontwikkeld die bijdragen aan effectieve en succesvolle transitie in en tussen verpleeghuizen.

Inhoud onderzoek

In de huidige wetenschappelijke literatuur is nog weinig bekend over dit onderwerp. Dit onderzoeksproject focust zich daarom op het identificeren, analyseren en ontwikkelen van deze transitie-interventies. Dit onderzoeksproject bestaat uit drie deelstudies, namelijk 1) een scoping review naar de bestaande verhuisinitiatieven in de literatuur, 2 ) een focusgroep-studie naar de gebruikte verhuisinitiatieven in de praktijk en 3) een actieonderzoek waarin een omvattend verhuisinitiatief wordt ontwikkeld voor het organiseren van verhuizingen.