RELOCARE

Welbevinden
English text below

Het verhuizen van verpleeghuisbewoners in en tussen verpleeghuizen kan verschillende redenen hebben, uiteenlopend van veranderende zorgbehoeften tot de sluiting van zorgfaciliteiten. De transities in en tussen verpleeghuizen kan de gezondheid en het welzijn van verpleeghuisbewoners op verschillende manieren negatief beïnvloeden, uiteenlopend van het ervaren van stress tot de ontwikkeling van depressie. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, te verzachten of te elimineren is het van belang dat er transitie-interventies worden geïdentificeerd, geanalyseerd en ontwikkeld die bijdragen aan effectieve en succesvolle transitie in en tussen verpleeghuizen.

Inhoud onderzoek

In de huidige wetenschappelijke literatuur is nog weinig bekend over dit onderwerp. Dit onderzoeksproject focust zich daarom op het identificeren, analyseren en ontwikkelen van deze transitie-interventies. Dit onderzoeksproject bestaat uit drie deelstudies, namelijk 1) een scoping review naar de bestaande verhuisinitiatieven in de literatuur, 2 ) een focusgroep-studie naar de gebruikte verhuisinitiatieven in de praktijk en 3) een actieonderzoek waarin een omvattend verhuisinitiatief wordt ontwikkeld voor het organiseren van verhuizingen.

Het RELOCARE project heeft ook een gezamelijke SANO website, informatie over het gehele project vind je hier terug. Bekijk de website hier.

Read this text in English:

RELOCARE

Relocation of nursing home residents within or between nursing homes occurs for a variety of reasons, ranging from changing healthcare needs to closing down of care facilities. These care transitions between or within nursing homes can negatively impact the health and well-being of the nursing home residents in many ways, varying from experiencing stress and anxiety to developing depressive disorders. In order to prevent, mitigate, or eliminate these negative consequences, it is important to identify, review, and develop transition interventions that contribute to successful and effective care transitions between or within nursing homes. The body of literature to date shows few attempts to identify, review, and develop transition interventions in the specific context of nursing homes. Therefore, this research project focuses on identifying, reviewing, and developing these transition interventions.