Implementatietoolkit richtlijn Pijn

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontwikkelde in samenwerking met Verenso een toolkit voor de richtlijn Pijn: ‘Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’.

De implementatietoolkit is ontwikkeld binnen een project dat IVM en Verenso uitvoeren in samenwerking met het LUMC, Pijnplatform Nederland, Zonnehuisgroep Vlaardingen (ZHV) en Thebe. Met financiering van ZonMw. De toolkit is ook te vinden op de websites van Verenso en IVM.

Klankbordgroep
Een multidisciplinaire klankbordgroep, waarin ook patiëntvertegenwoordigers, leverde feedback op implementatieproducten tijdens het ontwikkelproces. De implementatieproducten dragen bij aan de optimalisatie van zorg voor verpleeghuisbewoners met pijn.

Implementatieonderzoek richtlijn Pijn
De twee verpleeghuizen Zonnehuisgroep Vlaardingen en Thebe implementeren de multidisciplinaire richtlijn Pijn onder begeleiding van het IVM. Deze implementatieproef is onderdeel van het onderzoeksproject Pijn in beeld en behandeld van het UNC-ZH. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt.

De toolkit bestaat op dit moment uit: