Samen kennis maken, delen en toepassen

Verbinding tussen wetenschap en praktijk: onderzoek in én met de ouderenzorg, voor goede ouderenzorg.

Wat wij doen

Als academisch netwerk zetten wij ons samen in voor (wetenschappelijk) onderzoek om de ouderenzorg te verbeteren. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is de academische spil in het netwerk, met daaraan verbonden elf ouderenzorgorganisaties in Zuid-Holland, met oog voor onderzoek en het belang van nieuwe kennis. Er vindt structurele samenwerking plaats tussen wetenschap en praktijk.

Onderzoeksflits

Navigeren door Crisis: Passende Zorg voor Mensen met Dementie

Mei 2024 - Momenteel verrichten we een literatuuronderzoek ter voorbereiding op het ontwikkelen van een enquête om de impact van crisisopnames in de langdurige zorg in kaart te brengen.

Bekijk onderzoek

EU-COGER: European cooperation in geriatric rehabilitation research after COVID-19

Mei 2024 - De eerste resultaten zijn gepubliceerd in Age & Ageing en JAMDA.

Bekijk onderzoek

Deelnemende zorginstellingen

Ons netwerk bestaat uit het LUMC en elf aangesloten zorginstellingen in Zuid-Holland. De deelnemende organisaties zijn: