Samen kennis maken, delen en toepassen

Verbinding tussen wetenschap en praktijk: onderzoek in én met de ouderenzorg, voor goede ouderenzorg.

Wat wij doen

Als academisch netwerk zetten wij ons samen in voor (wetenschappelijk) onderzoek om de ouderenzorg te verbeteren. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is de academische spil in het netwerk, met daaraan verbonden elf ouderenzorgorganisaties in Zuid-Holland, met oog voor onderzoek en het belang van nieuwe kennis. Er vindt structurele samenwerking plaats tussen wetenschap en praktijk.

Onderzoeksflits

ENACT studie

Juli 2024 - De actieteam-meetings met de deelnemende verpleeghuizen zijn afgerond en de laatste fase van de dataverzameling is ingegaan. Dit betekent nog één ronde van afsluitende interviews, vragenlijsten en observaties. Eind augustus verwachten we van alle verpleeghuizen de data binnen te hebben. Deze zomer gaat de data-analyse van start en begin oktober wordt er een eindbijeenkomst georganiseerd met alle deelnemende verpleeghuizen.

Bekijk onderzoek

MASQUE2

Juli 2024 - Het studieprotocol voor fase 1 is door de Wetenschapscommissie van de afdeling PHEG beoordeeld. We passen nu het protocol aan op basis van de feedback van de commissie en zullen dan deze maand nog het protocol indienen bij de METC. We hopen dan in sept/okt te kunnen starten met de eerste metingen om de MASQUE-wearable te kunnen valideren bij gezonde ouderen.

Bekijk onderzoek

Deelnemende zorginstellingen

Ons netwerk bestaat uit het LUMC en elf aangesloten zorginstellingen in Zuid-Holland. De deelnemende organisaties zijn: