Samen kennis maken, delen en toepassen

Verbinding tussen wetenschap en praktijk: onderzoek in én met de ouderenzorg, voor goede ouderenzorg.

Wat wij doen

Als academisch netwerk zetten wij ons samen in voor (wetenschappelijk) onderzoek om de ouderenzorg te verbeteren. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is de academische spil in het netwerk, met daaraan verbonden elf ouderenzorgorganisaties in Zuid-Holland, met oog voor onderzoek en het belang van nieuwe kennis. Er vindt structurele samenwerking plaats tussen wetenschap en praktijk.

Onderzoeksflits

GEREED voor proactieve zorgplanningsgesprekken bij dementie

April 2024 - Momenteel zijn wij bezig met het analyseren van de kwalitatieve interviewdata en het uitvoeren van het literatuuronderzoek. De uitkomsten hiervan zullen de basis vormen voor de scholing die wij gaan ontwikkelen, waar wij binnenkort ook mee aan de slag gaan.

Bekijk onderzoek

INTERACTION: Interprofessioneel samenwerken in het verpleeghuis

April 2024 - Momenteel wordt de laatste hand aan het protocol van studie vier en vijf gelegd voordat deze naar de wetenschapscommissie van de afdeling PHEG gaat en naar de nWMO commissie.
Dit voorjaar start studie 4 (survey onderzoek) en later dit jaar start tevens studie 5 (interview onderzoek).

Bekijk onderzoek

Deelnemende zorginstellingen

Ons netwerk bestaat uit het LUMC en elf aangesloten zorginstellingen in Zuid-Holland. De deelnemende organisaties zijn: