EAGER-2-TRAIN

Herstel

EAGER-2-TRAIN onderzoekt de bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit van mobiele apps of mHealth geïntegreerd in reguliere zorg als blended care voor ouderen in de herstelfase.

Inhoud onderzoek

Zorg neemt toe voor de groeiende groep ouderen vanwege hoger risico op plotselinge achteruitgang door bijvoorbeeld vallen, ondervoeding of na een medische specialistische behandeling. De druk op de zorgprofessionals wordt daardoor steeds hoger. De WHO stelt dat mHealth, het gebruik van mobiele zorgapps, ondersteunt in het halen van zorgdoelen en een efficiënt zorgsysteem. Eerder onderzoek in medisch specialistische revalidatie hiernaar laat positieve effecten zien op functioneren, participatie en kwaliteit van leven. Voor de herstelzorg voor ouderen wordt daarbij gesteld dat mHealth-interventies, geïntegreerd in reguliere zorg als blended care, ook kan helpen bij het ondersteunen van herstel van ouderen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van een mobiele zorgapp geïntegreerd in reguliere zorg (blended care), gebruikt door ouderen in de herstelfase na een plotselinge achteruitgang, ongeacht de setting waar de oudere verblijft.

Het project EAGER-2-TRAIN start met een systematische review van eerder onderzoek naar het effect van mHealth in zorg voor ouderen in de herstelfase. Dan volgt een kwalitatieve studie, bestaande uit interviews en focusgroepen. Daarin vragen we ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere belanghebbenden wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van een mobiele app tijdens herstel. De verkregen data wordt daarna gebruikt om een mobiele zorgapp aan te passen en een interventie te ontwikkelen om te kunnen integreren in de reguliere zorg. Experimenten naar de effectiviteit hiervan worden in de latere fases van dit onderzoek opgezet.