EAGER-2-TRAIN

Herstel
English text below

EAGER-2-TRAIN onderzoekt de bruikbaarheid, haalbaarheid en effectiviteit van mobiele apps of mHealth geïntegreerd in reguliere zorg als blended care voor ouderen in de herstelfase.

Inhoud onderzoek

Zorg neemt toe voor de groeiende groep ouderen vanwege hoger risico op plotselinge achteruitgang door bijvoorbeeld vallen, ondervoeding of na een medische specialistische behandeling. De druk op de zorgprofessionals wordt daardoor steeds hoger. De WHO stelt dat mHealth, het gebruik van mobiele zorgapps, ondersteunt in het halen van zorgdoelen en een efficiënt zorgsysteem. Eerder onderzoek in medisch specialistische revalidatie hiernaar laat positieve effecten zien op functioneren, participatie en kwaliteit van leven. Voor de herstelzorg voor ouderen wordt daarbij gesteld dat mHealth-interventies, geïntegreerd in reguliere zorg als blended care, ook kan helpen bij het ondersteunen van herstel van ouderen.

Het hoofddoel van dit onderzoek is het onderzoeken van de effectiviteit van een mobiele zorgapp geïntegreerd in reguliere zorg (blended care), gebruikt door ouderen in de herstelfase na een plotselinge achteruitgang, ongeacht de setting waar de oudere verblijft.

Het project EAGER-2-TRAIN start met een systematische review van eerder onderzoek naar het effect van mHealth in zorg voor ouderen in de herstelfase. Dan volgt een kwalitatieve studie, bestaande uit interviews en focusgroepen. Daarin vragen we ouderen, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere belanghebbenden wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van een mobiele app tijdens herstel. De verkregen data wordt daarna gebruikt om een mobiele zorgapp aan te passen en een interventie te ontwikkelen om te kunnen integreren in de reguliere zorg. Experimenten naar de effectiviteit hiervan worden in de latere fases van dit onderzoek opgezet.

Read this text in English:

EAGER-2-TRAIN

EAGER-2-TRAIN investigates the usability, feasibility, and effectiveness of mobile apps or mHealth integrated into blended care, used by older adults who are recovering from an acute event.

The population is aging, and older adults have an increasing need of healthcare because of their higher risk of falls, malnutrition, and other acute events. Considering the limited resources and time, it will be difficult for healthcare professionals to address these needs in the near future. mHealth -a subclass of eHealth and defined by the WHO as the ” use of mobile and wireless technologies to support the achievement of health objectives” – aims to improve health system efficiency and health outcomes. Studies on mHealth interventions in rehabilitation showed promising effects for similar populations on functional performance, social participation, and quality of life. This suggests that simple interventions integrated into usual care together with non-eHealth interventions, in other words blended care, can help to improve health outcomes for older patients as well.

Our main goal is to investigate the effectiveness of blended integrated mobile applications, used by older adults to support their recovery from an acute event, regardless of the setting: inpatient, outpatient or primary care.

The research project EAGER-2-TRAIN starts with a systematic review of studies on the use of mHealth by the older population, focused on the period after an acute event.
The second phase will be a qualitative study, in which we interview older adults, their caregivers, professionals and other stakeholders about their views on the use of healthcare apps during recovery.
We use the data from these interviews and focus groups to adapt the mHealth intervention and design the integration into blended care.
In later stages we will conduct experiments to investigate the effect of the mHealth intervention in different settings.

This research project is a collaboration of UNC-ZH, LUMC, HHs and Pieter van Foreest.