Pijn bij afasie: een onbesproken probleem

Welbevinden
English text below

Per jaar krijgen ongeveer 130.000 mensen hersenletsel. Afasie komt bij ongeveer 30% van de mensen met hersenletsel voor (www.hersenletsel.nl). Een deel van de mensen met afasie kan, afhankelijk van de ernst, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen. Het gebruik van zelfrapportage pijnschalen bij mensen met afasie is een uitdaging vanwege de communicatieve en cognitieve beperkingen. Omdat zelfrapportage pijnschalen moeilijk in te vullen zijn, kan een pijn observatie-instrument een geschikt alternatief zijn.

Inhoud onderzoek

Dit project bestaat uit de volgende drie delen:

  1. Het uitvoeren van een systematische review waarbij de prevalentie en incidentie van pijn bij personen met afasie na een beroerte werd onderzocht en of de gebruikte instrumenten voor beoordelen van pijn haalbaar, valide en betrouwbaar zijn.
  2. Een observationeel cross-sectioneel onderzoek (2019-2021) binnen geriatrische revalidatie en afdelingen chronische somatiek van een verpleeghuis bij personen met afasie. We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid van het pijnobservatie instrument Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) bij deze doelgroep.
  3. De ontwikkeling van een pijnprotocol voor personen met afasie, een proefimplementatie en procesevaluatie (2023). De resultaten van deel één en twee vormen samen met de ervaringen, wensen en behoeften van personen met afasie en hun mantelzorgers en zorgprofessionals input voor het te ontwikkelen pijnprotocol. Dit pijnprotocol zal in co-creatie met klinisch experts worden ontwikkeld. Als laatste volgt een proefimplementatie en procesevaluatie van deze proefimplementatie van het pijnprotocol voor personen met afasie.

 

Onderwijs

Binnen de Module GR van de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde verzorgt Carolien elk half jaar een college Afasie & Dysfagie.

Read this text in English:

Pain in aphasia

The aim of this research project is to investigate how to measure pain in persons with aphasia in a valid and reliable manner when patients are unable to self-report.

The use of self-report pain scales in persons with aphasia is challenging due to the communication and cognitive problems. As self-report pain scales are difficult to complete, a pain observation instrument may be a suitable alternative. This project consists of three steps.

The first step was to conduct a systematic review to examine prevalence and incidence of pain in persons with aphasia after stroke, identify pain assessment instruments in use, and examine whether they are feasible, valid, and reliable.

Step two involved an observational cross-sectional study (2019-2021) aimed at enrolling at least eighty persons with aphasia, with fifty participants able to also self-report their pain. The participating organizations were geriatric rehabilitation centres and nursing homes, and we investigated the validity and reliability of the pain observation instrument Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15).

Based on the results of steps one and two, a clinical pain protocol for persons with aphasia will be developed using a Delphi method (2021-2022). For instance, this pain protocol consists of steps containing self-report pain scales in order of usefulness; if self-report pain scales fail, a valid pain observation instrument is used.

In step three, we will conduct a feasibility study in which we implement the pain protocol for persons with aphasia in the nursing home setting and evaluate its implementation.