Pijn bij afasie: een onbesproken probleem

Welbevinden

Per jaar krijgen ongeveer 130.000 mensen hersenletsel. Afasie komt bij ongeveer 30% van de mensen met hersenletsel voor (www.hersenletsel.nl). Een deel van de mensen met afasie kan, afhankelijk van de ernst, niet, nauwelijks of met moeite een boodschap overbrengen. Het gebruik van zelfrapportage pijnschalen bij mensen met afasie is een uitdaging vanwege de communicatieve en cognitieve beperkingen. Omdat zelfrapportage pijnschalen moeilijk in te vullen zijn, kan een pijn observatie-instrument een geschikt alternatief zijn.

Inhoud onderzoek

Dit project bestaat uit de volgende drie delen:

  1. Het uitvoeren van een systematische review waarbij de prevalentie en incidentie van pijn bij personen met afasie na een beroerte werd onderzocht en of de gebruikte instrumenten voor beoordelen van pijn haalbaar, valide en betrouwbaar zijn.
  2. Een observationeel cross-sectioneel onderzoek (2019-2021) binnen geriatrische revalidatie en afdelingen chronische somatiek van een verpleeghuis bij personen met afasie. We onderzochten de gebruiksvriendelijkheid, validiteit en betrouwbaarheid van het pijnobservatie instrument Pain Assessment in Impaired Cognition (PAIC15) bij deze doelgroep.
  3. De ontwikkeling van een pijnprotocol voor personen met afasie, een proefimplementatie en procesevaluatie (2023). De resultaten van deel één en twee vormen samen met de ervaringen, wensen en behoeften van personen met afasie en hun mantelzorgers en zorgprofessionals input voor het te ontwikkelen pijnprotocol. Dit pijnprotocol zal in co-creatie met klinisch experts worden ontwikkeld. Als laatste volgt een proefimplementatie en procesevaluatie van deze proefimplementatie van het pijnprotocol voor personen met afasie.

 

Onderwijs

Binnen de Module GR van de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde verzorgt Carolien elk half jaar een college Afasie & Dysfagie.