Breed voorjaarsoverleg voor ontmoeting en kennismaking

Elkaar weten te vinden in kennis maken, delen en toepassen

Het eerste voorjaarsoverleg met WOC-voorzitters, linking pins en onderzoekers samen was een goede start voor deze nieuwe insteek. De aanwezigen gingen na presentaties met elkaar in gesprek in Wereldcafé-opstelling over drie stellingen. De eerste reacties waren positief: ‘Heel nuttig’, ‘Waardevol om zo met elkaar in gesprek te gaan.’

De aftrap van de bijeenkomst was voor voorzitter Wilco Achterberg via een videoboodschap. Hij gaf aan dat het netwerk blijft groeien, in formaat maar ook in erkenning van onze activiteiten. ‘Er wordt steeds meer een beroep op ons gedaan, nationaal en internationaal.’ Een mooie ontwikkeling en ook de reden dat hij niet aanwezig kon zijn, hij opponeerde bij een promotie in Leuven. Wilco benadrukte nog de kracht van ons netwerk dat ook terug te zien is in deze bijeenkomst: het verbinden van de wetenschap en de praktijk, mensen met elkaar verbinden.

Hoe kan het wel?
‘Hoe doen we samen onderzoek?’, daarover vertelde Monique Caljouw, wetenschappelijk coördinator en vicevoorzitter van het UNC-ZH tijdens haar presentatie. Hierin gaf zij ook de perspectieven weer van zowel de wetenschap als van de praktijk, en hoe wij die als netwerk bij elkaar willen brengen. De wetenschap werkt bijvoorbeeld vanuit een kennisvraag en de praktijk denkt vanuit een praktijkvraag. Deze op elkaar laten aansluiten vraagt communicatie met elkaar en elkaar weten te vinden. Niet alleen de reactie: ‘Ja interessant maar…’ maar ook ‘Hoe kan het wel?’ Overleg tussen onderzoeker en de contactpersoon uit de praktijk kan onderzoek verder brengen.

Presentatie Monique
Presentatie WOC-voorzitters
Presentatie Linking pins

In de volgende presentaties gingen WOC-voorzitters Arjan Lansbergen en Christa Nanninga en linking pins Mari Groenendaal en Anique Landré dieper in op de invulling van hun rollen. De WOC-voorzitter heeft onder andere een coördinerende en besluitvormende rol, de linking pins onder meer een verbindende en netwerkfunctie.

Discussiëren in ‘Wereldcafés’

Discussiëren vanuit verschillende invalshoeken
Verdeeld over 3 groepen in Wereldcafé-opstelling discussieerden de aanwezigen over de gegeven stellingen. Deze stellingen hadden betrekking op verantwoordelijkheid bij implementatie, betrokkenheid bij onderzoeksopzet en beoordeling van een onderzoeksproject door de WOC. Afsluitend vatten de Wereldcafé-groepsleiders de discussies en opbrengsten samen. De inbreng vanuit de verschillende invalshoeken – praktijk en wetenschap – gaf veel extra inzichten. Dit bevestigde het nut van deze bijeenkomst. De eerste reacties na de bijeenkomst waren dan ook positief: ‘Heel nuttig’ en ‘Waardevol om zo met elkaar in gesprek te gaan.’

Nieuwe verbindingen
Ruimte voor nadere kennismaking en uitwisseling is ook een belangrijk element voor de doelstelling van deze bijeenkomst. Tijdens koffiebreaks en lunch zag je nieuwe connecties ontstaan.

De reguliere overleggen met WOC-voorzitters (4-5 per jaar) gaan nu over in tweejaarlijkse bijeenkomsten – het voorjaarsoverleg met brede deelname, het 2e overleg met alleen WOC-voorzitters, maar allebei met meer tijd voor verbinding in kennis maken, delen en toepassen.