Vooruitkijken met de linking pins

Op 6 september vond er weer een live linking pin-overleg plaats. Met als belangrijkste onderwerpen: een terugblik op het afgelopen jaar en de toekomstplannen voor 2023.

Laurens gaat de komende tijd onderzoek een meer prominente plek geven binnen de organisatie. Ze willen meer evenementen organiseren om onderzoek onder de aandacht te brengen.
Argos start in 2023 een promotietraject waar t.z.t. meer informatie over komt. Daarnaast willen ze dat onderzoek deel gaat uitmaken van de dagelijkse praktijk. Hun toekomstvisie is: “Náást het behalen van kwaliteit van zorg en de productie, is de werkomgeving zo ingericht dat zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk kunnen leren.” (Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg 2022). Ook gaan ze zich komend jaar richten op het overbrengen van kennis vanuit de WOC naar de werkvloer. 

Bij Saffier zijn ze hard bezig om hun connectie met het onderwijs – MBO, HBO en WO – te versterken. Ook denken ze eraan om de WOC om te dopen tot OC. Door het alleen nog onderzoekscommissie te noemen hoopt Saffier de WOC toegankelijker te maken.
Zonnehuisgroep Vlaardingen is aan de slag gegaan met de PAIC. Ze willen onderzoek meer terug laten komen op het intranet en ontwikkelen een kennisplatform. Op deze manier hopen ze meer betrokkenheid te creëren onder medewerkers. Tot slot gaan ze komend jaar weer hard aan de slag met de gewonnen stimuleringssubsidie voor onderzoek naar zorg voor mantelzorgers. 

Topaz gaat binnen de organisatie meer zichtbaarheid creëren voor de samenwerking met het UNC-ZH en de mogelijkheden die deze samenwerking biedt.
WZH brengt op dit moment de communicatiestromen binnen de organisatie in beeld. Op deze manier hopen ze bewoners en naasten beter te kunnen bereiken. WZH zet ook de organisatie van leerateliers voort en doet op dit moment onderzoek naar de interne nieuwsbrief.  
Pieter van Foreest gaat een nieuwe onderzoeks- en innovatiestrategie uitrollen. Meer communicatie over onderzoeksactiviteiten en innovatietrajecten hoort hier ook bij.

HWW werkt hard aan de profilering van onderzoek binnen de organisatie en de samenwerking met het UNC-ZH.
Bij Florence is er een enthousiast WOC-team wat zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek binnen de organisatie.
ActiVite houdt zich veel bezig met communicatie richting de werkvloer. Ze hebben een sterk communicatieteam, een eigen logo voor het WOC-team en ze doen veel op social media. Zo hebben ze bijvoorbeeld verschillende Facebookgroepen voor medewerkers. Volgend jaar neemt een nieuwe linking pin de plek van Ingrid Verzijl in. Daarnaast sluit Paulien van Dam aan bij de WOC van ActiVite. En er zijn drie promovendie die volop aan de slag zijn.

Communicatie 

Een thema dat bij iedereen speelt is de communicatie vanuit linking pins naar de werkvloer. Veel voorkomende discussiepunten zijn: hoe breng je onderzoeksresultaten over aan de praktijk? Hoe kan dit het beste binnen elke organisatie? Hoe willen medewerkers eigenlijk geïnformeerd worden? Waar hebben ze behoefte aan en wat speelt er op welke locatie? 

Naar aanleiding van deze vragen kwamen voorbeelden en ideeën naar voren om mee aan de slag te gaan. Zo worden onderzoeksposters opgehangen op de werkvloer en wordt er gebruikgemaakt van de televisies die op locaties hangen. 

Tot slot werd vooral duidelijk dat er vraag is naar infographics, video’s en posters die meer op de praktijk gericht zijn. Het is belangrijk om een onderzoek hapklaar te maken voor de werkvloer. Het is dan ook een wens om een communicatiebeleid rondom onderzoek op te stellen. 

Aangekondigde kenniscafés en symposia 

Argos organiseert op 3 november een symposium over probleemgedrag bij dementie. Klik hier voor meer informatie.
Laurens organisaeert op 21 november een kenniscafé.
HWW organiseert op 14 februari een kenniscafé Hart voor de zorg