Hoogwaardig bezoek uit het Verenigd Koninkrijk

In april ontvingen we drie collega’s, Harry Keevil, Maya Kessler en Barry Evans uit Nottingham, Derby en East Midlands – het Verenigd Koninkrijk in het LUMC in Leiden.
Het UNC-ZH en de universiteit van Nottingham werken samen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zo leren we van elkaar door naar onze verschillende zorgsystemen te kijken en te zien hoe dingen anders of juist hetzelfde gaan, maar ook door wetenschappelijke kennis met elkaar te delen.

Onze collega’s uit de VK bezochten verschillende verpleeghuizen binnen ons netwerk. De eerste dag bezochten zij TOPAZ 360, om te zien hoe wij in Leiden een nieuw model voor ‘gemeenschapsgeriatrie’ hebben gecreëerd. Dinsdag bezochten zij Pieter van Foreest en Topaz Revitel en woensdag liet Maartje Klapwijk, senior onderzoeker van het UNC-ZH, zien hoe de langdurige institutionele dementiezorg bij Marente Huis op de Waard is georganiseerd.

Op de foto v.l.n.r.: Maya Kessler, Maartje Klapwijk en Harry Keevil

In de middag organiseerden we een zeer inspirerende onderzoeksbijeenkomst, waar Harry sprak over Remote Ischemische Conditioning, zijn PhD-onderwerp. Miriam Haaksma presenteerde over het UNC-ZH, en Jacobijn Gussekloo presenteerde over het LUMC Centrum voor geneeskunde voor Ouderen( LCO) en de Master Health, Ageing and Society. Ook bespraken we de mogelijkheden van Ehealth voor revalidatie, en de onderzoeken die we daarnaar doen. Tenslotte presenteerde Xu Jingyuan het gebruik van verschillende methoden om de ‘controle’ op het levenseinde bij dementie te verbeteren.
Iedereen was tijdens deze week geïnspireerd – dit is echt interprofessioneel, transcultureel inspireren en leren.


Het “LUMC Centrum voor Ouderengeneeskunde” (LCO) is een hechte samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten-ouderengeneeskunde, biologen en onderzoekers van verschillende afdelingen in het LUMC. Het LUMC centrum voor Ouderengeneeskunde (LCO) ontwikkelt, onderzoekt, levert en onderwijst passende medische zorg voor ouderen: “lijnloze”, geïntegreerde en duurzame medische zorg, gericht op kwaliteit van leven en zelfredzaamheid, voor gezonde ouderen en ouderen met een ziekte of beperking.