Data verzamelen in de praktijk: de INTERACTION studie

Blog – Arno J. Doornebosch, coördinator Geriatrische revalidatie en promovendus op interprofessioneel samenwerken in verpleeghuizen.

In 2021 ben ik gestart met mijn promotietraject. Hierbij doen we onderzoek naar interprofessioneel samenwerken (IPC) in het verpleeghuis. Dit promotietraject, de INTERACTION studie, richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers. De eerste stap was een literatuurstudie naar bevorderende en belemmerende factoren van IPC in de langdurige zorg (LZ) en de geriatrische revalidatie (GR). Deze is begin 2022 gepubliceerd en hier is ook een factsheet van.

Na het maken en de goedkeuring van het protocol voor de vervolgstudies, konden we van start met dataverzameling. In maart 2022 zijn we gestart met het eerste deelonderzoek. Met dit deelonderzoek kijken we specifiek naar hoe IPC in de dagelijkse praktijk van de LZ en GR wordt ervaren. We onderzoeken met behulp van focusgroepen en interviews hoe zorgprofessionals, patiënten en mantelzorgers de samenwerking ervaren. Tegelijkertijd is ons tweede deelonderzoek gestart. Met behulp van observaties en een vragenlijst onderzoeken we hoe de samenwerking in het multidisciplinaire overleg door de deelnemers wordt ervaren. 

De komende periode (tot december 2022) gaat het data verzamelen verder om een volledig beeld te krijgen van interprofessioneel samenwerken bij verschillende doelgroepen. Hierna zullen we ons focussen op de data-analyse. 

Interesse in deelname? Mail naar interaction@lumc.nl of volg het onderzoek hier.