Minor Cliëntparticipatie WZH & UNC-ZH

UNC-ZH levert bijdrage aan leerateliers en studentenprojecten Haagse Hogeschool

Twee keer per jaar organiseert de Haagse Hogeschool de minor Cliëntparticipatie. Tijdens deze minor onderzoeken studenten in tien weken (bijna fulltime) een onderwerp vanuit het perspectief van de cliënt. Komende periode werken twee studentgroepen hieraan op een locatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) in Den Haag. 

“Na succesvolle organisatie van het leeratelier afgelopen jaar, geven we er dit jaar graag vervolg aan met dit uitdagende project voor studenten,” vertelt Mari Groenendaal. Zij is onderzoekster bij het UNC-ZH en coördinator voor WZH, van waaruit zij samenwerkt met de Haagse Hogeschool. “Deze jaargang willen we ook het onderzoek van het UNC-ZH erbij betrekken. Doordat er naast studenten en medewerkers van WZH nu ook onderzoekers betrokken zijn bij de invulling van de minor, ontstaat er een mooie dynamiek.”

De nieuwe benadering om onderzoekers te verbinden aan de studieopdracht is mede het gevolg van de inspanningen van het UNC-ZH. Het UNC-ZH wil samenwerking tussen opleidingen en leden van het netwerk bevorderen om zo academische kennis beschikbaar te maken voor de aankomende generatie zorgmedewerkers. Mari vervolgt: “De overkoepelende thema’s welzijn, persoonsgerichte zorg en betekenisvolle activiteiten sluiten natuurlijk ook goed aan bij de onderzoeksfocus van het UNC-ZH. We willen graag inhaken op de mogelijkheid om studenten, medewerkers, docenten en onderzoekers samen te laten werken op deze thema’s om elkaar te inspireren en van elkaar te leren.” 

Op 16 september 2021 vond de kick-off plaats in WZH-verpleeghuis Transvaal in Den Haag. Hier zette een tiental studenten uiteen wat ze willen onderzoeken tijdens het onderzoeksproject. Eind november, wanneer de periode ten einde loopt, wordt er het leeratelier ‘Gelijkwaardig contact’ georganiseerd. Tijdens dit leeratelier kunnen studenten, onderzoekers en medewerkers uit zorg en welzijn hun ervaringen delen met elkaar. Mari besluit: “Het doel van de leerateliers is inspireren, ervaren en delen. Onderzoekers kunnen dus ook input krijgen op onderzoeksonderwerpen vanuit de praktijk.”

De leerateliers zijn onderdeel van De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag/Leiden.