Samenwerking Ouderenberaad en LUMC voor wetenschappelijk onderzoek

Vanaf de oprichting in 2008 is het Ouderenberaad verbonden met het LUMC (vooral in wetenschappelijk onderzoek, de opleiding geneeskunde, en de master Vitality and Ageing) en de Hogeschool Leiden (voornamelijk de Werkplaats Sociaal Domein). Sinds 2019 is dit Ouderenberaad Zuid-Holland Noord via een samenwerkingsovereenkomst ook verbonden met het UNC-ZH. Hoog tijd om eens meer te horen over deze samenwerking. Onderzoeker Janneke Groothuijse bij het UNC-ZH vertelt meer hierover.

Het Ouderenberaad draagt bij aan verschillende onderzoeken van het UNC-ZH. Het afgelopen jaar hebben leden deelgenomen aan een Delphistudie naar de totstandkoming van kwaliteitsstandaarden in de Geriatrische Revalidatiezorg, is een bijdrage geleverd aan een dementie vragenlijst én zijn de leden actief betrokken bij een onderzoek naar cliëntparticipatie in onderzoek. 

Wat is oud? 

Als junior onderzoeker cliëntparticipatie in onderzoek, ondersteun ik de werkgroep Zorg en Onderwijs, een van de drie vaste Werkgroepen van het Ouderenberaad. Ondersteunen is eigenlijk niet het juiste woord. De leden van het Ouderenberaad zijn mondige, activistische en kundige ouderen die vanuit hun professionele achtergrond en persoonlijke ervaringen goed hun weg weten binnen de zorgsector en overheid. Ze weten waar ze voor staan. Oftewel, zij leren mij meer over participatie dan ik hun op dit moment zou kunnen overbrengen. Oud is ook maar een woord toont deze samenwerking weer eens aan. 

Betekenisvolle participatie óók in coronatijd 

Tijdens de uitbraak van de coronapandemie in 2020 zijn de vindingrijkheid, het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de leden van het Ouderenberaad onmiskenbaar aangetoond. De fysieke vergaderingen zijn in een mum van tijd vervangen door corona-proof “blokjesvergaderingen” op Zoom. Hoewel door de coronacrisis veel van de voorgenomen plannen, maar ook lopende projecten en samenwerkingsverbanden zijn vertraagd, hebben veel projecten wel doorgang gevonden en zijn er nieuwe initiatieven gestart. Zo is in samenwerking met de master Vitality and Ageing in de zomer van 2020 een regionaal netwerk van ouderen opgericht, waarin inmiddels ruim 580 ouderen zitting hebben. Via dit netwerk worden ouderen uit de regio betrokken bij onderzoeksvragen en/of opleidingsactiviteiten.  

Samenwerking met de landelijke Raad van Ouderen 

Alle deelnemers in het netwerk zijn in het afgelopen jaar bijvoorbeeld benaderd voor een onderzoek onder ruim 2378 ouderen naar de langetermijneffecten van de coronacrisis, uitgevoerd door studenten van de Master Vitality and Ageing. Het netwerk is ook een wezenlijke ondersteuning voor het kunnen beantwoorden van vragen die de landelijke Raad van Ouderen aan de regionale delegaties stelt om de Minister van VWS te adviseren over thema’s die voor ouderen van belang zijn.  

Het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is één van de acht regionale ouderendelegaties die vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn gestart om de stem van ouderen te laten horen. Het Ouderenberaad stelt zich ten doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen door als competente partner te functioneren bij onderwijs, onderzoek en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. De leden van het Ouderenberaad zijn allen 60-plussers met hun eigen competentie voor deze missie van het Ouderenberaad. 

Meer informatie 

Janneke Groothuijse (junior onderzoeker UNC-ZH)  à //J.M.Groothuijse@lumc.nl

Wilt u graag ouderen betrekken in onderzoek, schroom dan niet om contact op te nemen: ouderenberaad@lumc.nl

Meer informatie over het Ouderenberaad Zorg en Welzijn Zuid-Holland Noord is te vinden op de website: https://www.ouderenberaadzuidhollandnoord.nl/

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het Ouderenberaad? Word dan lid van het Netwerk Ouderenberaad: https://forms.lumc.nl/lumc2/ouderenpanel

Meer informatie over de Raad van Ouderen vindt u op:  https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen