Stimuleringssubsidie als katalysator voor onderzoek naar de Utrechtse Schaal Evaluatie Revalidatie

Michael Jansen van Woon Zorgcentra Haaglanden: ‘Elk jaar reikt het UNC-ZH een stimuleringssubsidie uit met als doel het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek.  Probleem- en vraagstelling(en) vanuit de praktijk staan centraal. In 2018 heb ik vanuit stichting Woon Zorgcentra Haaglanden (WZH) een voorstel ingediend om de Utrechtse Schaal Evaluatie Revalidatie (USER) nader (nadruk op nader, want er zijn wel eerdere onderzoeken gepubliceerd van goede kwaliteit) te onderzoeken op betrouwbaarheid en validiteit. Ik heb DE subsidie niet gewonnen, deze ging naar een ander voorstel gericht op het ontwikkelen van een app voor mantelzorgers waarvan de partner een beroerte heeft gehad en eerlijk gezegd vond ik zelf ook dat die inzending moest winnen. WEL heb ik een kleinere, maar nog steeds zeer relevante stimuleringssubsidie gewonnen in de vorm van 10 begeleidingsuren vanuit het UNC-ZH.’ 

‘Voor mij was deze 10 uur begeleiding voldoende, omdat ik de studie naar de USER wilde doen in het kader van mijn opleiding aan de masterstudie Evidence based practise in healthcare (EBPiHC) aan de Universiteit van Amsterdam. Vanuit daar als student ontving ik ook begeleiding. Wat ik toen nog niet wist, was de bijvangst die de aanvraag die ik had ingediend ging opleveren; een hele mooie samenwerking tussen het UNC-ZH, het Universitair Netwerk Ouderzorg (UNO) van het Amsterdam UMC locatie VUmc en het Amsterdam UMC locatie AMC afdeling klinische epidemiologie. De kern onderzoeksgroep bestaat uit Margot de Waal (senior onderzoeker UNC-ZH), Arno Doornebosch (coördinator UNC-ZH geriatrische revalidatie), Ewout Smit (specialist ouderengeneeskunde Vivium en senior onderzoeker Amsterdam UMC locatie VUmc) en ikzelf (geriatrisch fysiotherapeut en klinisch epidemioloog).’  

‘Het doel is om twee artikelen te publiceren; één gericht op de content validiteit, inter-beoordelaars betrouwbaarheid (IRR) samen met de kleinst waarneembare veranderingsscore (SDC) en de standaard meetfout (SEM). Daarnaast de structurele validiteit van de USER. Het tweede artikel zal gericht zijn op de dynamische aspecten van validiteit, te weten de interpreteerbaarheid en de minimale klinisch relevante verandering (MCD). Data voor onderzoek wordt anoniem door het UNC-ZH en UNO beschikbaar gesteld. Voor de content validiteit, waarin we de relevantie, begrijpelijkheid en volledigheid van de USER willen onderzoeken,  gaan we een consensusbijeenkomst in het LUMC organiseren met een multidisciplinaire groep uit beide netwerken van artsen, ergotherapeuten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten.  

Zonder de aanvraag voor de subsidie was er voor mij nooit een samenwerking binnen de verschillende netwerken ontstaan.

‘Terug naar de titel boven deze tekst; zonder de aanvraag voor de subsidie was er voor mij nooit een samenwerking binnen de verschillende netwerken ontstaan, waarin ik als beginnende onderzoeker ervaring kon gaan opdoen. De stimuleringssubsidie van het UNC-ZH heeft dus precies gedaan waar het voor bedoeld is: het netwerk beschikbaar stellen met al zijn expertise, kennis en mensen voor het initiëren, faciliteren en uitvoeren van zorginhoudelijk wetenschappelijk onderzoek als een echte katalysator. Wij verwachten eind 2020 de twee genoemde artikelen te kunnen publiceren. Mijn dank en waardering voor de ondersteuning en samenwerking dusver is groot. Ik raad eenieder werkzaam in één van de ouderenzorgorganisaties aangesloten bij het UNC-ZH die merkt dat inzicht en/of kennis op een ervaren probleem of thema ontbreekt en daar graag meer van wil weten/onderzoek naar wil doen, te kijken of een samenwerking hierin met het UNC-ZH mogelijk is. De stimuleringssubsidie is hier een mooi middel voor. Zo blijven we gezamenlijk de spreekwoordelijke brug tussen praktijk en wetenschap opbouwen/onderhouden/herbouwen.’