Van praktijkvraag naar promotieonderzoek – psycholoog Melanie van der Velde

Melanie van der Velde werkt sinds 2015 als psycholoog bij Pieter van Foreest. Pieter van Foreest is al 14 jaar lid van het UNC-ZH en zo kwam Melanie op het spoor van de stimuleringssubsidie van het UNC-ZH. De subsidie is ingesteld als een manier om praktijkvragen naar boven te halen. Veel mensen uit de praktijk lopen rond met een vraag die best eens geschikt zou kunnen zijn voor onderzoek.

Een onderzoeksvraag uit je eigen werkervaring 

Melanie: ‘Ik kwam de oproep tot het indienen van een onderzoeksvoorstel voor de stimuleringssubsidie tegen op ons intranet, maar twijfelde enorm. Is mijn vraag wel een geschikt onderwerp? Is het überhaupt iets wat onderzocht kan worden? Kan ik dit wel?’ Haar vraag ging over het effect van een groene, natuurlijke tuin op de kwaliteit van leven van bewoners met dementie in het verpleeghuis.

Zij besprak haar idee met collega’s van Akkerleven en de WOC van Pieter van Foreest. Zij hebben haar gemotiveerd om het gewoon te proberen. In samenwerking met het UNC-ZH is het een volwaardig onderzoeksvoorstel geworden die ze net op tijd indiende. ‘Ik had nooit gedacht dat ik de subsidie ook daadwerkelijk zou winnen en dat ik nu wetenschappelijk onderzoek aan het doen ben naar de invloed van een natuurlijke omgeving op de kwaliteit van leven van mensen met dementie.’

De combinatie praktijk en wetenschappelijk onderzoek met en voor deze doelgroep, vind ik heel mooi.

Passende groene buitenomgeving 

En het gaat daarna nog verder. Melanie: ‘De afgelopen jaren zijn zo goed bevallen, dat ik per 1 december ben gestart met mijn promotieonderzoek. De combinatie praktijk en wetenschappelijk onderzoek met en voor deze doelgroep, vind ik heel mooi. Mijn persoonlijke doel is dat alle verpleeghuisbewoners in persoonsgerichte vrijheid dagelijks vrij en zo laagdrempelig als mogelijk gebruik kunnen maken van een passende groene buitenomgeving. Ik probeer met mijn promotieonderzoek daaraan een steentje bij te dragen met als hoofdvraag of er een meerwaarde is om regelmatig persoonsgerichte activiteiten (zoals bijv. koffie/lunch) in een passende groene buitenomgeving te doen ten opzichte van alleen op de afdeling. Daarbij wil ik ook veel nadruk leggen op de implementatie van het proces en de samenwerking van het hele systeem rondom de bewoner.’

Melanie vertelt afsluitend enthousiast: ‘Ik werk nu 2 dagen in de week als psycholoog bij Pieter van Foreest en 2 dagen als promovendus bij het UNC-ZH. Bij beide organisaties krijg ik de ruimte en begeleiding. Ik ben ontzettend blij met deze kans en de mogelijkheid om mij verder te ontwikkelen.’

Bekijk hier de onderzoekspagina Vitale tuin.