Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot

HerstelWelbevinden

Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie. In de proeftuin gaan we een emotie intelligente robot ontwikkelen die de zorg kan helpen bij het bieden van meer persoonsgerichte zorg. Zorg is en blijft mensenwerk en daarom staat de menselijke maat binnen dit project centraal. De robot ontwikkelen we daarom ook samen met bewoners, familie en zorgmedewerkers.

Inhoud onderzoek

Het project richt zich op de transitie van de gezondheidszorg naar behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg middels een Emotie Intelligente (EI) zorgrobot. Hierbij is de doelstelling van het project: “Onderzoeken en ontwikkelen van een Emotie Intelligente Zorgrobot in een proeftuin voor bewoners in de langdurige zorg met een verstandelijke beperking en bewoners met dementie”

Naast de ontwikkeling ligt de focus van het onderzoek op verbetering van levenskwaliteit van cliënten, ondersteuning van zorgpersoneel en implementatie in zorgprocessen. Onderliggend aan deze doelstelling kent het project daarbij vier subdoelstellingen:

Subdoel 1 – Opzetten van een proeftuin in VG- en VVT-instellingen voor experimenten en pilots met de EI zorgrobot.
Subdoel 2 – Ontwikkelen van een EI zorgrobot, welke AI (artificial intelligence) gebaseerde interventies kan uitvoeren op basis van real-time emotieherkenning en cliëntprofielen.
Subdoel 3 – Onderzoeken effectiviteit inzet EI zorgrobot
Subdoel 4 – Opstellen van implementatieplan voor de EI zorgrobot

Emotie intelligente zorgrobot
Mentech heeft de HUME, een slim sensorplatform ontwikkeld, om spanningsopbouw vroegtijdig te detecteren. Zorgrobot Sara beschikt over diverse opmaat gemaakte modules waarmee Sara kan helpen bij persoonsgerichte zorgtaken en dagbesteding. Door emotieherkenning en persoonsgerichte interventies te integreren, wordt een autonome emotie-intelligente zorgrobot gerealiseerd. Deze robot kan tal van sociale functies autonoom vervullen, afgestemd op de behoefte van de individuele cliënt en zijn/haar gemoedstoestand. Voor grootschalige implementatie moet de zorgrobot ook een integraal onderdeel van het complexe zorgproces worden en afgestemd zijn op de wensen en behoeften van alle gebruikers.

Het consortium zet daartoe een proeftuin voor de langdurige zorgsector op. Hierin worden de ‘sociale functies’ op basis van algoritme-gestuurde interventies van de autonome zorgrobot onderzocht en ontwikkeld. Door de proeftuinsetting worden ervaringen van cliënten, naasten én zorgmedewerkers direct meegenomen in de ontwikkeling en validatie. Ook de randvoorwaarden voor integratie in het zorgproces, gericht op opschaling en implementatie, worden in de proeftuin onderzocht.