Van huis naar het verpleeghuis: behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie

Welbevinden
English text below

Betekenisvolle activiteiten zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Diverse factoren zijn van invloed op het uitvoeren en behouden van deze activiteiten. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten. Het onderzoek richt zich specifiek op de transitieperiode van huis naar verpleeghuis (periode voor, tijdens en na verhuizing naar verpleeghuis).

Inhoud onderzoek

Ervaringen van verschillende betrokkenen (o.a. mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals) bij het behouden van betekenisvolle activiteiten in de transitieperiode van huis naar verpleeghuis worden geïnventariseerd. Het doel is om aanbevelingen te formuleren om mensen met dementie te begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten.
Tijdens het project worden tussentijdse resultaten gedeeld met het werkveld en onderwijs. De ervaringen van zorgprofessionals zijn in kaart gebracht aan de hand van een focusgroep. Op deze manier zijn ook de bevorderende en belemmerende factoren van het voortzetten van betekenisvolle activiteiten in het verpleeghuis tijdens transitie verzameld.
Met een literatuuronderzoek is gekeken naar welke studies er al gedaan zijn op het gebied van het behouden van betekenisvolle activiteiten tijdens transitie. Hierbij is breder gekeken dan alleen de transitie van huis naar verpleeghuis, maar ook naar transities naar andere zorgsettings zoals het ziekenhuis.
Aan de hand van interviews zijn de ervaringen van mensen met dementie onderzocht. Hoe zien zij betekenisvolle activiteiten in relatie tot hun kwaliteit van leven. Deze studie is in de afrondende fase.
Tot slot wordt met surveys gevraagd naar de ervaringen van naasten rondom het behouden van betekenisvolle activiteiten gedurende de transitie van hun naaste met dementie naar het verpleeghuis.

 

Verschenen in
LEEF Magazine, nummer 36, winter 2022

Read this text in English:

Maintaining meaningful activities of persons with dementia in transition from home to nursing home

Meaningful activities are important for the quality of life of persons with dementia. Many different factors influence the maintenance of meaningful activities. This project aims to investigate how persons with dementia and their informal caregivers can be supported in maintaining meaningful activities. We focus specifically on the transition from home to nursing home.

This project examines the experiences regarding maintaining meaningful activities of persons involved (e.g., persons with dementia, informal caregivers, and healthcare professionals) during the transition from home to nursing home. Recommendations will be formulated to support persons with dementia in maintaining meaningful activities. During the project, results will be continuously shared with healthcare professionals and students.

In a focus group study we investigated the perspectives of healthcare professionals regarding meaningful activities for persons with dementia in transition from home to a nursing home. A systematic review summarized the experiences with maintaining meaningful activities for persons with dementia during transition of care, including related barriers and facilitators, and intervention and strategies. In this study, all transitions between care settings were included, for example the transition from hospital to home. Furthermore, an interview study with 1-year follow-up was used to gain insight into the perspectives of persons with dementia on meaningful activities and the changes in these activities in relation to their quality of life. This study is in the stage of being finalized. Finally, a survey study will be conducted to explore the experiences of informal caregivers with maintaining meaningful activities during transition from home to nursing home.