Van huis naar het verpleeghuis: behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie

Welbevinden

Betekenisvolle activiteiten zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Diverse factoren zijn van invloed op het uitvoeren en behouden van deze activiteiten. In dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe we mensen met dementie en hun naasten kunnen begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten. Het onderzoek richt zich specifiek op de transitieperiode van huis naar verpleeghuis (periode voor, tijdens en na verhuizing naar verpleeghuis).

Inhoud onderzoek

Ervaringen van verschillende betrokkenen (o.a. mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals) bij het behouden van betekenisvolle activiteiten in de transitieperiode van huis naar verpleeghuis worden geïnventariseerd. Het doel is om aanbevelingen te formuleren om mensen met dementie te begeleiden in het uitvoeren en behouden van betekenisvolle activiteiten.
Tijdens het project worden tussentijdse resultaten gedeeld met het werkveld en onderwijs. De ervaringen van zorgprofessionals zijn in kaart gebracht aan de hand van een focusgroep. Op deze manier zijn ook de bevorderende en belemmerende factoren van het voortzetten van betekenisvolle activiteiten in het verpleeghuis tijdens transitie verzameld.
Met een literatuuronderzoek is gekeken naar welke studies er al gedaan zijn op het gebied van het behouden van betekenisvolle activiteiten tijdens transitie. Hierbij is breder gekeken dan alleen de transitie van huis naar verpleeghuis, maar ook naar transities naar andere zorgsettings zoals het ziekenhuis.
Aan de hand van interviews zijn de ervaringen van mensen met dementie onderzocht. Hoe zien zij betekenisvolle activiteiten in relatie tot hun kwaliteit van leven. Deze studie is in de afrondende fase.
Tot slot wordt met surveys gevraagd naar de ervaringen van naasten rondom het behouden van betekenisvolle activiteiten gedurende de transitie van hun naaste met dementie naar het verpleeghuis.

 

Verschenen in
LEEF Magazine, nummer 36, winter 2022