De Vitale Tuin

Welbevinden

Wat is het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis? Een promotieonderzoek naar de meerwaarde van tuingebruik en de implementatie ervan in het dagelijks leven van mensen met dementie in het verpleeghuis.

Inhoud onderzoek

Logo UNC-ZH onderzoek Vitale Tuin

Gemiddeld gezien blijft meer dan 90% van de mensen met dementie gedurende de dag binnen en blijven zij op de afdeling. Er is sprake van een enorm verlies van kwaliteit van leven. Eén van de aspecten die kwaliteit van leven beïnvloeden is probleemgedrag bij dementie, zoals bijvoorbeeld agitatie.

Er zijn verschillende interventies ontwikkeld om bovenstaande problemen op te lossen. Eén van die interventies is het passieve en actieve gebruik van de tuin van het verpleeghuis. Tuingebruik refereert aan elke persoonsgerichte activiteit in de tuin van het verpleeghuis die passend is bij de gebruikelijke activiteiten uit de dagelijkse praktijk. Dit betekent dus naar buiten gaan in de tuin van het verpleeghuis en daar doen wat je normaal binnen doet. Voorbeelden van persoonsgerichte activiteiten zijn in de tuin zitten, een gesprek voeren, iets eten of drinken, tuinieren of het krijgen van een behandeling. De activiteiten zijn aangepast aan de wensen en voorkeuren van de bewoners.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de positieve effecten van tuingebruik op mensen met dementie in het verpleeghuis. Er zijn positieve effecten gevonden op kwaliteit van leven, stress, agitatie, apathie en het bezig zijn met de omgeving/activiteit.

Gezien het belang van naar buiten gaan in een natuurlijke omgeving voor mensen in het algemeen, en mensen met dementie in het bijzonder, richt dit proefschrift zich daarom op de volgende onderzoeksvraag: “Wat is het effect van tuingebruik op kwaliteit van leven en probleemgedrag van mensen met dementie in het verpleeghuis?”

Om dit te bereiken doen we een systematische review, een cross-sectionele-studie, een haalbaarheidsstudie en een mixed methods-studie.