INTERACTION: Interprofessioneel samenwerken in het verpleeghuis

HerstelWelbevinden
English text below

Dit promotieonderzoek heeft als doel om interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te optimaliseren.

Inhoud onderzoek

De toenemende complexiteit van zorg voor oudere personen in de langdurige en revalidatie zorg in verpleeghuizen vraagt om adequaat en passend interprofessioneel samenwerken. Bij interprofessionele samenwerking wordt er complementair met een groep multidisciplinaire teamleden en ervaringsdeskundigen samengewerkt, waarbij elk vanuit zijn eigen expertise en ervaring bijdragen aan het realiseren van een gezamenlijk doel. Dit promotieonderzoek richt zich op de interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg (inclusief geriatrische revalidatie) in het verpleeghuis en de samenwerking tussen de universiteit en het verpleeghuis voor het realiseren van complexe ouderenzorg volgens evidence based practice.

Systematische literatuurstudie
In 2021 is een systematische literatuurstudie (systematic review) uitgevoerd, met als doel de bevorderende en belemmerende factoren, die invloed hebben op interprofessioneel samenwerken, te onderzoeken. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van meetinstrumenten die interprofessioneel samenwerken meten.

Kwalitatieve studie met focusgroepen en interviews
Aansluitend heeft in 2022 onderzoek naar samenwerking in de dagelijkse praktijk plaatsgevonden. Hierbij is data verzameld voor studie twee. Dit was een kwalitatieve studie met focusgroepen en interviews waarbij ervaren bevorderende en belemmerende factoren van interprofessioneel samenwerken in zowel de langdurige zorg als de geriatrische revalidatie zijn opgehaald. Deze studie is uitgevoerd met alle betrokkenen (cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals) zowel in de langdurige als revalidatie zorg.

Observatie studie
Gelijktijdig is data verzameld voor studie drie, een observatie studie met van de interprofessionele samenwerking tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) in de geriatrische revalidatie. Tevens is een vragenlijst over de samenwerking door de deelnemers van het MDO ingevuld.

Survey en interview onderzoek
De vierde en vijfde studie richten zich op de interprofessionele samenwerking tussen de universiteit en het verpleeghuis binnen academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Hierbij zal onderzocht worden wat de meningen over interprofessioneel samenwerken in de academische netwerken ouderenzorg zijn en tevens wordt onderzocht hoe medewerkers met een specifieke rol als verbinder tussen wetenschap en praktijk hun rol ervaren.

Read this text in English:

INTERACTION

This project aims to optimize interprofessional collaboration (IPC) in long-term care (LTC) and geriatric rehabilitation (GR).

The increasing complexity of care for older people in nursing homes demands optimization of collaboration between healthcare workers, patients, and informal caregivers. This project aims to enhance interprofessional collaboration (IPC) in long-term care (LTC) and geriatric rehabilitation (GR).

In 2021 a systematic review was conducted. The main goal was to identify facilitators of and barriers to IPC in nursing homes. Also, an overview of measuring instruments for IPC was provided. The follow-up studies examine IPC in daily practice. In 2022 data was collected for study 2, a qualitative study with focus group interviews and semi-structured interviews, to examine facilitators of and barriers to IPC as experienced by patients, informal caregivers, healthcare professionals, and managers in long-term-care and geriatric rehabilitation. In addition, data for study 3 was collected. This mixed-methods study used observations during multidisciplinary team meetings (MDTMs) and a survey for participants of the MDTMs in geriatric rehabilitation.

The next step in this research will focus on enhancing IPC in daily practice, together with patients, informal caregivers, healthcare professionals, and management.