INTERACTION: Interprofessioneel samenwerken in het verpleeghuis

HerstelWelbevinden

Dit promotieonderzoek heeft als doel om interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie te optimaliseren.

Inhoud onderzoek

De toenemende complexiteit van de zorg voor ouderen personen in verpleeghuizen vraagt om optimalisatie van de samenwerking tussen zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers. Dit promotieonderzoek richt zich op de interprofessionele samenwerking in de langdurige zorg en de geriatrische revalidatie.
In 2021 is een systematische literatuurstudie (systematic review) uitgevoerd, met als doel de positieve en negatieve factoren, die invloed hebben op interprofessioneel samenwerken, te onderzoeken. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van meetinstrumenten die interprofessioneel samenwerken meten.
Aansluitend heeft in 2022 onderzoek naar samenwerking in de dagelijkse praktijk plaatsgevonden. Hierbij is data verzameld voor studie 2. Dit was een kwalitatieve studie met focusgroepen en interviews waarbij bevorderende en belemmerende factoren van interprofessioneel samenwerken in zowel de langdurige zorg als de geriatrische revalidatie zijn opgehaald. Gelijktijdig is data verzameld voor studie 3, een gemixte methode-studie met observaties van de interprofessionele samenwerking tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) en een vragenlijst over de samenwerking, ingevuld door de deelnemers van het MDO.
Op basis van de uitkomsten van studie 2 en 3 zal een vervolgonderzoek worden uitgevoerd waarbij samen met de praktijk gewerkt gaat worden om samenwerking te verbeteren. En om tot aanbevelingen te komen over hoe interprofessioneel samenwerken te bevorderen in verpleeghuizen.