Technologie in de zorg? Promotieonderzoek van Tosca van Hoorde

Tosca van Hoorde is sinds 2023 promovenda bij het UNC-ZH. Ze onderzoekt hoe we slimme technologie kunnen inzetten in de ouderenzorg. Tosca is nu bijna een jaar met haar promotietraject bezig. Tijd om te vragen waar ze zich mee bezig houdt.

Hoi Tosca, sinds vorig jaar doe je promotieonderzoek bij het UNC-ZH. Kun je vertellen waar je onderzoek naar doet?
“Dat klopt. Ik doe onderzoek naar de toepassing van technologie in de ouderenzorg en ben betrokken bij twee projecten. Het eerste project is een onderzoek naar een Emotie Intelligente Zorgrobot. Samen met verschillende partijen ontwikkelen we een robot die stress en emoties kan herkennen bij onder andere mensen met dementie. Het tweede project gaat ook over het herkennen van stress bij mensen met dementie, maar dan door middel van een speciale sok (MASQUE2).”

Heb je altijd al affiniteit met de ouderenzorg gehad?
“Ik denk het wel! Ik heb een achtergrond in epidemiologie en tijdens mijn studie merkte ik al dat ik de gehele levensloop heel interessant vond. Ik had bijvoorbeeld ook een bijbaan in de ouderenzorg. De exacte reden weet ik niet, maar ik ben een mensenmens en wil graag mensen helpen. Door mijn tijd in het verpleeghuis heb ik ervaring opgedaan met hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Het is belangrijk dat er meer tijd is voor nabijheid, iets dat nu nog niet altijd mogelijk is door de hoge werkdruk. Daar wil ik graag aan bijdragen, en de projecten waar ik aan werk doen dat zeker.”

”ik ben een mensenmens en wil graag mensen helpen.”

Wat vind je het leukste aan onderzoek doen?
“Meerdere dingen eigenlijk. Ten eerste vind ik het leuk om kritisch te zijn, vragen te stellen en deze ook te beantwoorden. Een groot deel van onderzoek doen is kritische vragen stellen en onderzoeken, dus dat past goed bij mij. Onze onderzoeken staan ook dicht bij de praktijk, het is dus niet onderzoek doen om alleen onderzoek te doen. Het is vanaf het begin al praktijkgericht, dat geeft me een goed gevoel.”

Je vertelde dat er meerdere partijen betrokken zijn bij je onderzoek, kun je daar meer over vertellen?
“Dat klopt! We werken voor dit project samen met verschillende partijen, zoals technische bedrijven, onderzoekspartijen en zorginstellingen. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen vanaf het begin meewerkt aan het project. De inbreng van zorgmedewerkers, die uiteindelijk met het product gaan werken, is onmisbaar. Maar ook de technische bedrijven, die het product bouwen, zijn cruciaal. En zo zijn er nog meer partijen die bijdragen.”

Wat is je doel met onderzoek?
“Het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat ik onderzoek doe dat mij interesseert en dat ik iets bijdraag aan de maatschappij, iets dat impact heeft. Daarnaast wil ik met deze onderzoeken de werklast van zorgmedewerkers verminderen en de kwaliteit van leven voor mensen met dementie verhogen.”

Technologie in de gezondheidszorg, waarom willen we dat?
“Er is op dit moment een hoge werkdruk voor zorgmedewerkers, en zij willen graag persoonsgerichte zorg blijven geven. Dit is nu niet altijd even makkelijk. De zorgvraag wordt ook complexer en mensen met dementie vertonen vaker onbegrepen gedrag. Zij kunnen emoties en stress niet meer goed uiten, wat soms leidt tot escalatiemomenten in de zorg. Door bijvoorbeeld de sok toe te passen, kunnen oplopende stresssignalen eerder gedetecteerd worden, waardoor een escalatie voorkomen kan worden. Ditzelfde geldt voor de EI-zorgrobot. Deze is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk zelfstandig rond kunnen rijden, emoties gaan herkennen van cliënten en hierop inspelen. Dit zorgt uiteindelijk voor een verminderde werkdruk en meer aandacht voor de cliënten.’’

Wil je meer weten? Ga dan naar de onderzoekspagina
MASQUE2:  MASQUE2 – UNC-ZH
EI-zorgrobot: Proeftuin Emotie Intelligente Zorgrobot – UNC-ZH