MASQUE2

Welbevinden
English text below

Validatie en implementatie van een draagbaar sensorsysteem in kleding om vroegtijdige signalen van stress te herkennen bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud onderzoek

In een eerder project (MASQUE) hebben wij een eerste versie van kledingstuk met sensoren (wearable) ontwikkeld dat helpt bij het vroegtijdig opsporen van stress bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Wij gaan nu samen met cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en andere experts de wearable doorontwikkelen, valideren en implementeren in de langdurige zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak gevoelig voor stress, maar kunnen dit niet altijd even goed communiceren. Wanneer oplopende stress te laat wordt gesignaleerd, kan dit leiden tot onbegrepen gedrag. Het ontstane onbegrepen gedrag heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de cliënt en diens naasten, bemoeilijkt de zorg en ondersteuning, verhoogt de werkdruk van het zorgpersoneel wat weer kan leiden tot verhoogd ziekteverzuim en personeelsverloop.

In MASQUE2 gaan we testen of de wearable, een sok, op een prettige en goede manier de stress kan meten in de langdurige zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. In fase 1 zullen wij de nieuwe sok eerst testen in een groep gezonde ouderen. Deze sok integreert met het sensorsysteem HUME om stress te detecteren. Eerder bleek al dat het sensorsysteem goed werkt bij gezonde volwassenen en mensen met een verstandelijke beperking.

In fase 2 gaan we de sok met het sensorsysteem invoeren in ten minste vier instellingen voor langdurige zorg (twee in de dementiezorg en twee in de verstandelijk gehandicaptenzorg). Wij willen hier onderzoeken of het gebruik van de sok in de praktijk goed lukt en of het systeem ertoe bijdraagt dat onbegrepen gedrag minder voorkomt bij mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast willen wij onderzoeken wat het effect is op cliënten (naast onbegrepen gedrag), hun naasten en de medewerkers. Er wordt ook een procesevaluatie uitgevoerd ten behoeve van het opstellen van een generiek implementatieplan, en inventariseren we de kosten voor het gebruik van het sensorsysteem waarmee we een business case gaan opstellen.

Fase onderzoek

Wij zijn in oktober 2023 gestart met MASQUE2 en bevinden ons nu in de voorbereidende fase waarin wij het onderzoeksprotocol verder uitwerken en laten toetsen door de METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie). Naar verwachting starten wij in het voorjaar van 2024 met het testen van de wearable (sok) bij gezonde ouderen (fase 1). De tweede fase, waarin we de nieuwe sok zullen gaan valideren in de praktijk, zal naar verwachting begin 2025 starten.

Bekijk ook het onderzoek: MASQUE1

Read this text in English:

MASQUE2

English text will follow as soon as possible.