AWBZ-revalidatie

Herstel

Revalidatie in de AWBZ: Omvang, aard en intensiteit

Inhoud onderzoek

De minister van VWS wil de AWBZ-revalidatie overhevelen naar de Zorgverzekeringswet. Daarvoor zijn gegevens nodig over de grondslag, de omvang en de kosten van de huidige geriatrische revalidatie in verpleeghuizen. Daar worden gegevens over het korte- en langetermijneffect van de revalidatie aan gekoppeld.

Welke omvang hebben de hieronder genoemde patiëntencategorieën in schakelunits in ziekenhuizen en in verpleeghuizen (klinisch en in dagbehandeling)?

Wat is de aard, de intensiteit en de duur van revalidatiebehandeling en herstelondersteunende zorg binnen de huidige grenzen van de AWBZ?

Het huidige onderzoek is gericht op het in kaart brengen van een vijftal patiëntencategorieën:

  1. Ongeval letsels (trauma)
  2. Electieve gewrichtsvervangende ingrepen van de knie en heup
  3. Patiënten met een acuut CVA
  4. Overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg
  5. Amputaties

 

Het onderzoek wordt vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk:

  1. De totale omvang aan zorg. Dit betreft het inventariseren van het totale volume aan curatieve zorg (aantal en aard van de patiënten en duur van de opname) onder alle instellingen in Nederland. Dit onderdeel is uitgevoerd door ETC Tangram te Leusden.
  2. De aard en intensiteit van de zorg. Dit betreft het in kaart brengen van de aard en intensiteit van de geboden behandeling bij patiënten binnen het UNC-ZH. Dit is uitgevoerd onder leiding van de afdeling specialisme Ouderengeneeskunde van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC.