HIP CARE studie: prognostische factoren voor een succesvolle revalidatie na een heupfractuur

Herstel
English text below

Een observationele studie om meer inzicht te krijgen in de prognostische factoren die invloed hebben op de revalidatie van patiënten met een heupfractuur.

Inhoud onderzoek

In Nederland wordt 55% van de patiënten met een heupfractuur na een operatie opgenomen in de geriatrische revalidatie (GR). GR wordt gegeven in gespecialiseerde verpleeghuizen door een team van verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers en voedingsdeskundigen onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Samen met dit multidisciplinaire team stelt de patiënt doelen voor de revalidatie op.

Dit onderzoek richt zich op geriatrische patiënten met een heupfractuur die zich in een revalidatie traject bevinden. Het doel van onze observationele studie is om meer inzicht te krijgen in de prognostische factoren die invloed hebben op de revalidatie van patiënten met een heupfractuur. Dit inzicht kan bijdragen aan het ontwikkelen van een zorgprogramma voor revalidatie van ouderen met een heupfractuur.

Dit onderzoek bestaat uit zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve dataverzameling. Patiënten met een heupfractuur die worden opgenomen in het Haags Medisch Centrum worden gevraagd mee te doen. Follow up gegevens worden zes weken, drie maanden en twaalf maanden na de heupoperatie verzameld op de polikliniek of tijdens een thuisbezoek. De dataverzameling bevat onder andere patiëntkarakteristieken, co-morbiditeit, functionaliteit, cognitie, kwaliteit van leven, sarcopenie, zorggebruik en psychologische metingen met betrekking tot coping.

Read this text in English:

HIP CARE study

English text will follow as soon as possible.